Gost iz prakse: DRUŠTVO IZHOD TEEN CHALLENGE

21. 12. 2021 13.00 | Fakulteta za management, P1

gost iz prakse 

 

 

Matjaž Horjak
Društvo 
IZHOD TEEN CHALLENGE

bo študentom predstavil

delovanje društva za pomoč odvisnikom v rehabilitaciji

 

Koper | 21. decembra 2021 | ob 13.00

Fakulteta za management | Velika predavalnica

 

VLJUDNO VABLJENI! 

 

Društvo za svetovanje in pomoč odvisnikom v rehabilitaciji Izhod Teen Challenge je društvo, ki nudi svetovanje in pomoč odvisnikom in njihovim družinskim članom. V sklopu delovanja izvajajo preventivno dejavnost po šolah za mlade 'Bodi car, reci ne!' ter motivacijske akcije in razgovore z zasvojenci po metadonskih klinikah in po ulicah, kjer živijo brezdomci. Največja dejavnost je nedvomno delovanje 24 urnega moškega rehabilitacijskega centra za zdravljenje odvisnosti na kmetiji v slovenski Istri. Z varovanci izvajajo 18 mesečni program s šestimi zrelostnimi fazami skozi katere mora vsak oskrbovanec komune. 

Center se financira zgolj in izključno s prostovoljnimi prispevki dobrih ljudi, ki verjamejo v njihovo delo ter s pridnim delom varovancev. Večino hrane si pridelajo sami, opravljajo pa tudi selitveno dejavnost in čistilne akcije kleti, podstrešij, hiš, čiščenje gozdov in urejanje vrtov in ostalih površin. Verjamejo, da lahko skozi delo fantje v komuni pridobijo znanja, načela in vrednote, ki jim bodo v prihodnosti pomagale.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Management nepridobitnih organizacij na dodiplomskem visokošolskem študijskem programu Management, pri pred. dr. Bojanu Mevlji. 

 

Foto: Izhodteenchallenge.org


19. januar 2022 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo