Gost iz prakse: Družbena odgovornost in trajnostni razvoj podjetij v teoriji in praksi

28. 5. 2018 16.30 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B5

gost iz prakse 

 

 

Lucija Glavič
Ekvilib Inštitut 

  

 

Naslov predavanja:

DRUŽBENA ODGOVORNOST IN TRAJNOSTNI RAZVOJ PODJETIJ
V TEORIJI IN PRAKSI

 

 

Koper ǀ 28. maj 2018 ǀ ob 16.30
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B5 

 

 

Lucija Glavič dela na področju družbene odgovornosti podjetij ter trajnostnega razvoja v okviru Ekvilib Inštituta. Svetuje pri projektih v zvezi s trajnostnim poročanjem podjetij ter vpeljavo družbeno odgovornih aktivnosti v poslovanje podjetij. Od leta 2017 sodeluje na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani pilotni program Sustainability Leadership.

 

Gostja iz prakse bo predstavila družbeno odgovornost podjetij kot prispevek podjetij k širšemu trajnostnemu razvoju družbe ter najbolj uporabljane standarde oziroma smernice na tem področju, kot je ISO 26000 (standard družbene odgovornosti) ter GRI standardi (standardi za trajnostno poročanje). Pojasnila bo, kako omenjena standarda prispevata k boljšemu poslovanju podjetja in kako je to povezano s strategijo podjetij. S praktičnega vidika bo predstavila, kakšni so izzivi in priložnosti za podjetja na poti družbene odgovornosti oz. trajnostnega razvoja.    

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Družbena odgovornost gospodarskih družb pri prof. dr. Robertu Biloslavu.

 

 

23. maj 2018 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo