Gost iz prakse: Družbena odgovornost kot orodje za dosego trajnostnega razvoja - slovenske izkušnje

25. 10. 2018 16.30 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B6

gost iz prakse 

 

 

mag. Anita Hrast 
ustanoviteljica in direktorica Inštituta za razvoj družbene odgovornosti (IRDO)

  

 

Naslov predavanja:

DRUŽBENA ODGOVORNOST KOT ORODJE ZA DOSEGO TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
Slovenske izkušnje

 

 

Koper ǀ 25. oktober 2018 ǀ ob 16.30
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B6 

 

 

Mag. Anita Hrast je ustanoviteljica in direktorica inštituta IRDO – Inštituta za razvoj družbene odgovornosti, ki je bil ustanovljen leta 2004. Raziskuje področja družbene odgovornosti in komuniciranja, prispevke o tem pa objavlja v različnih revijah ter predstavlja na slovenskih in mednarodnih znanstvenih konferencah. Razvija nove pristope v komuniciranju, nove projekte in storitve za različne naročnike (podjetja, mediji, organizacije, posamezniki) ter se povezuje s številnimi slovenskimi in mednarodnimi organizacijami, strokovnjaki, predvsem z namenom razvoja in uveljavljanja družbene odgovornosti.

 

Gostja iz prakse mag. Anita Hrast bo predstavila slovenske pobude in izhodišča za pripravo Nacionalne strategije družbene odgovornosti podjetij. Slovenija ima zapisano Strategijo razvoja Slovenija do leta 2030, v kateri so že aktivno vključeni cilji trajnostnega razvoja (Agenda 2030), nima pa še nacionalnega akcijskega načrta za družbeno odgovornost podjetij ali nacionalne strategije na tem področju. Težava je, ker Slovenija nima določenega pristojnega ministrstva za pripravo takšne strategije, zato se pri vladi, ki ima edina moč, to področje strateško še ni zapisalo in se tudi ne usklajuje. Kljub temu civilna družba, gospodarstvo, pa tudi vladne organizacije na številnih področjih že izvajajo družbeno odgovorne aktivnosti. Družbena odgovornost je pomembno orodje za dosego trajnostnega razvoja, zato so prizadevanja civilne družbe, gospodarstva in vlade zelo pomembna, še bolj pa uravnoteženo sodelovanje med vsemi temi akterji.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Zeleno gospodarstvo pri prof. dr. Robertu Biloslavu.

 

Foto: pexels.com

 

 

18. oktober 2018 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo