Gost iz prakse: INCOTERMS 2010 in mednarodna prodaja blaga

17. 10. 2016 16.30 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B7

gost iz prakse 

 

 

mag. Marko Djinović, 
direktor Pravne službe GZS

 

  

 

Naslov predavanja:

INCOTERMS 2010 IN MEDNARODNA PRODAJA BLAGA

 

 

Koper ǀ 17. oktober 2016 ǀ ob 16.30
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B7

 

VABLJENI! 

 

Mag. Marko Djinović je direktor Pravne službe GZS in ekspertni svetovalec nacionalnega odbora Mednarodne trgovinske zbornice za Slovenijo (ICC Slovenija). Ukvarja se s svetovanjem strankam na področju gospodarskega pogodbenega in mednarodnega gospodarskega prava, zlasti sklepanja in izvajanja mednarodnih komercialnih pogodb, pravnih vidikov vstopa na tuje trge ter reševanja gospodarskih sporov. Bil je član delovne skupine za pripravo slovensko-angleške izdaje pravil ICC Incoterms 2010. Sodeluje pri oblikovanju vzorčnih pogodb ICC in pravil avtonomnega gospodarskega prava ter na mednarodnih ekspertnih delovnih skupinah, zlasti kot član ICC Commission on Commercial Law and Practice in ICC Commission on Arbitration and ADR. Redno predava o sklepanju in izvajanju gospodarskih pogodb, pravnih vidikih izvoznega poslovanja (Incoterms 2010, mednarodna prodajna, agencijska in distribucijska pogodba itd.). 

 

Gost iz prakse bo v predavanju predstavil, kako poteka mednarodna prodaja blaga in kako se uporabljajo posamezne trgovinske klavzule pri teh poslih, s poudarkom na dveh klavzulah. 

Predavanje bo izvedeno na magistrskem študijskem programu Pravo za management v okviru predmeta Mednarodno pogodbeno pravo pri izr. prof. dr. Danili Djokić (Katedra za pravo).

12. oktober 2016 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo