Gost iz prakse: Informacijski sistemi v podjetju – primer SAP

15. 10. 2018 9.30 | Fakulteta za management, Koper, Cankarjeva 5, računalniška učilnica

gost iz prakse 

 

 

mag. Martin Jakša,
podjetje Itelis, d. o. o., Ljubljana

 

  

 

Naslov predavanja:

INFORMACIJSKI SISTEMI V PODJETJU
Primer SAP

 

 

Koper ǀ 15. oktober 2018 ǀ ob 9.30 uri
Fakulteta za management ǀ Cankarjeva 5 ǀ računalniška učilnica

 

 

Mag. Martin Jakša, je diplomiral in magistriral na Fakulteti za management v Kopru. Zaposlen je v podjetju v Itelis, d. o. o. (hčerinsko podjetje Actual I.T., d. d.). Je strokovnjak za informacijsko tehnologijo, izkušen SAP svetovalec (že več kot 10 let) z dokazano zgodovino dela v industriji informacijskih tehnologij ter storitev v povezavi z informacijskim sistemom SAP. Področja njegovega dela so management, projektno vodenje, IT svetovanje, načrtovanje ter sestava in izvajanje arhitekture za nove optimizirane logike poslovnih procesov, vključno s pristopi obvladovanja celovite vsebine in tehnične specifikacije s preprostim povezovanjem poslovnih zahtev in omejitev s potrebami kupcev, končnih uporabnikov, programerjev in svetovalcev. Kvalificiran je v raznih SAP modulih (nabava, prodaja, vzdrževanje, mobilne rešitve, Fiori, Personas).

 

Gost iz prakse mag. Martin Jakša bo v svojem predavanju predstavil ERP sistem SAP ter izzive, s katerimi se podjetje srečuje pri uvajanju tako zahtevnih projektov. Poseben poudarek bo v svojem predavanju namenil vlogi uporabnikov, saj je to vloga, v kateri bodo tudi bodoči diplomanti UP FM. Gost bo predstavil tudi karierne možnosti študentov in diplomantov fakultete na področju informacijske tehnologije.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Poslovna informatika pri izr. prof. dr. Viktoriji Florjančič (Katedra za poslovno informatiko).

11. oktober 2018 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo