Gost iz prakse: Inoviranje - od ideje do izdelka

24. 2. 2016 9.30 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B3

gost iz prakse 

 

 

Aleš Lipnik
vodja Centra za sodelovanje z gospodarstvom, Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem

 

  

 

Naslov predavanja:

INOVIRANJE: OD IDEJE DO IZDELKA

 

 

Koper ǀ 24. februar 2016 ǀ ob 9.30
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B3

 

 

Aleš Lipnik je vodja Centra za sodelovanje z gospodarstvom na Znanstveno-raziskovalnem središču Univerze na Primorskem. Njegovo glavno področje dela in raziskovanja je usmerjeno v študije inovacijskih politik in podpornih storitev za podjetnike (zlasti MSP) ter sodelovanje med gospodarstvom in univerzo. Bil je oziroma je član različnih delovnih in strokovnih skupin s področja inovacij in gospodarstva na regionalni, nacionalni ravni in na ravni Evropske unije. Ima bogate izkušnje v številnih projektih s področja inovacij, prenosa tehnologije in podjetništva.

 

Gost iz prakse Aleš Lipnik bo predstavil proces inoviranja v organizaciji, ki se uveljavlja v praksi najbolj konkurenčnih evropskih in svetovnih podjetij. Svoje predavanje bo podprl tudi s številnimi praktičnimi primeri iz domačega okolja. 

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Management znanja in inovativnosti pri prof. dr. Robertu Biloslavu.

23. februar 2016 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo