Gost iz prakse: ISTRATERRA IN SOCIALNO PODJETNIŠTVO

16. 12. 2019 14.30 | Fakulteta za management, Koper, Velika predavalnica

gost iz prakse 

 

 

Jerneja Tratnik Lacovich
Istraterra d.o.o.

 

bo študentom predstavila

podjetje ISTRATERRA IN SOCIALNO PODJETNIŠTVO

 

Koper | 16. december 2019 | ob 14.30

Fakulteta za management | Velika predavalnica

 

VLJUDNO VABLJENI! 

 

Ga. Jerneja Tratnik Lacovich se je vse življenje ukvarjala s promocijo in kampanjami, zdaj pa sodeluje z socialnim podjetjem Istraterra.

 

Ena od možnosti in priložnosti za nepridobitne organizacije je tudi ustanovitev socialnega podjetja. Socialno podjetništvo je oblika podjetništva, ki si prizadeva za ustvarjanje javnega dobrega. Predstavlja podjetništvo, ki temelji na drugačnih temeljih od »klasičnega podjetništva«, pri katerem igra dobiček glavno vlogo: njegovo bistvo je hkratno delovanje v dobro družbe z odkrivanjem in prepoznavanjem družbenih problemov in uporabo podjetniških načel, da bi se dosegle pozitivne družbene spremembe. Krepi družbeno solidarnost, spodbuja sodelovanje in prostovoljno delo. Cilj socialnega podjetništva je aktivacija lokalnih virov in potencialov z namenom trajnostnega razvoja, skrb in zaposlovanje ranljivih skupin oziroma teže zaposljivih (starejši delavci, iskalci prve zaposlitve, bivši uporabniki drog, bivši kaznjenci, Romi, osebe s posebnimi potrebami, gibalno ovirane osebe ipd.).

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Management nepridobitnih organizacij na dodiplomskem visokošolskem študijskem programu Management, pri pred. dr. Bojanu Mevlji. 

 

Foto: Istraterra.com

 


16. december 2019 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo