Gost iz prakse: Izvršba v teoriji in praksi

8. 11. 2016 13.00 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B5

gost iz prakse 

 

 

Aleksandra Mirc Gombač, 
okrajna sodnica,
vodja enotnega izvršilnega oddelka okrajnih sodišč Ilirska Bistrica, Postojna in Sežana,
Okrajno sodišče v Kopru 

 

 

Naslov predavanja:

IZVRŠBA V TEORIJI IN PRAKSI

 

 

Koper ǀ 8. november 2016 ǀ ob 13. uri
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B5

 

VABLJENI! 

 

O predavateljici

Aleksandra Mirc Gombač, vodja enotnega izvršilnega oddelka okrajnih sodišč Ilirska Bistrica, Postojna in Sežana (Okrajno sodišče v Kopru), je okrajna sodnica od leta 1996, ves čas na civilnem področju, zadnjih pet let pa je specializirana na izvršilnem in zemljiškoknjižnem področju. Izvršine zadeve rešuje na sodiščih v Kopru, Ilirski Bistrici, Postojni in Sežani, zemljiškoknjižne pa za območje celotnega koprskega okrožja.

O predavanju

Gostja iz prakse bo študentom pojasnila temeljne pojme o izvršbi, dražbi, rubežu in izvršiteljih (dovolitev in izvajanje izvršbe, izvršilna sredstva, začasne in predhodne odredbe).

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Uvod v teorijo prava pri izr. prof. dr. Danili Djokić (Katedra za pravo).

 

 

 

 

26. oktober 2016 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo