Gost iz prakse: IZZIVI IN PRIHODNOST BANČNIŠTVA V SLOVENIJI IN EU

17. 1. 2022 10.00 | Fakulteta za management,

gost iz prakse 

 

 

Dr. Primož Dolenc
viceguverner Banke Slovenije

   bo študentom pripravil predstavitev na temo

IZZIVI IN PRIHODNOST BANČNIŠTVA V SLOVENIJI IN EU

Koper | 17. januar 2022 | ob 10.00
Fakulteta za management

 

VLJUDNO VABLJENI! 

 

  Dr. Primož Dolenc je viceguverner in namestnik guvernerja Banke Slovenije. Pred nastopom funkcije viceguvernerja je deloval tako na področju poslovnega bančništva kot tudi v akademskem okolju, in sicer kot redni profesor na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za management. Kot raziskovalec je sodeloval pri številnih raziskovalnih projektih in objavil nekaj sto znanstvenih in strokovnih prispevkov.

 

 

 

Tehnološke spremembe in digitalizacija ter številne regulatorne spremembe so le nekateri izzivi, s katerimi se soočajo banke. Ti izzivi zahtevajo spremembo poslovnih modelov in pomembna investicijska vlaganja bank, hkrati pa odpirajo vprašanja o večji izpostavljenosti bank tveganjem. Dr. Primož Dolenc bo v predavanju podrobneje predstavil izzive, s katerimi se banke soočajo, nakazal na prihodnje trende na področju bančništva, tudi v luči makroekonomskih obetov.

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

 

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Finančni trgi, institucije in instrumenti na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu Management pri izr. prof. dr. Suzana Laporšek.

 


 

14. januar 2022 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo