Gost iz prakse: Izzivi na področju informatike v javni upravi

1. 3. 2017 17.00 | https://vox.arnes.si/fm_upr_si-izzivi/

gost iz prakse 

 

 

mag. Anton Ujčič
Direktorat za informatiko Ministrstva za javno upravo

  

 

Naslov predavanja:

IZZIVI NA PODROČJU INFORMATIKE V JAVNI UPRAVI

 

 

Koper, Celje, Škofja Loka ǀ 1. marec 2017 ǀ ob 17. uri
Predavanje bo potekalo prek videokonference
https://vox.arnes.si/fm_upr_si-izzivi/

Ključ za vstop: izzivi
Študenti in zaposleni na UP se prijavijo prek AAI prijave, ostali pa kot gostje.  

 

VLJUDNO VABLJENI!

 

 

Mag. Anton Ujčič je zaposlen na Ministrstvu za javno upravo v Direktoratu za informatiko, kjer je odgovoren za področje sistemskega upravljanja. Ima dolgoletne izkušnje s področja upravljanja informacijskih sistemov, informacijske varnosti, upravljanja procesov in sistemov kakovosti. Je vodja projekta vzpostavitve sistema upravljanja informacijske varnosti in vodja delovne skupine v projektu za vzpostavitev Evropskega okvira varnostnega certificiranja. Magistrski študij je končal na Fakulteti za management, v okviru katerega je raziskoval področje računalništva v oblaku in možnosti njegove rabe na področju državne informatike.

 

V letu 2015 je Ministrstvo za javno upravo začelo izvajati strateški projekt reorganizacije informatike v državni upravi. Namen projekta je učinkovitejše in racionalnejše upravljanje informatike v državni upravi, kar zahteva konsolidacijo virov, centraliziranje nabav, centralno upravljanje informacijskega sistema ipd. Vizija nadaljnjega razvoja informatike v državni upravi temelji na rabi računalništva v oblaku. Ministrstvo za javno upravo namerava zagotoviti enotno točko dostopa za storitve v oblaku in ustvariti obsežen katalog storitev v oblaku, ki bodo dane na voljo državljanom, podjetjem in širši javni upravi. V predavanju bodo predstavljena izhodišča za reorganizacijo informatike v državni upravi, oblikovanje slovenskega državnega računalniškega oblaka in raziskava o storitvah javne uprave v računalniškem oblaku. Predstavljen bo tudi nadaljnji razvoj na področju državnega računalniškega oblaka in nekateri horizontalni gradniki, ki omogočajo hitrejše oblikovanje storitev v oblaku.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Izzivi informacijske družbe pri izr. prof. dr. Viktoriji Florjančič.

23. februar 2017 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo