Gost iz prakse: Kolektivna pogajanja

14. 11. 2018 15.45 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, kreativna učilnica INNOlab (B7)

gost iz prakse 

 

 

Metka Penko Natlačen
Pravna služba GZS, 
specialistka za področje individualnega in kolektivnega delovnega prava

   

 

Naslov predavanja:

KOLEKTIVNA POGAJANJA

 

 

Koper ǀ 14. november 2018 ǀ ob 15.45
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ kreativna učilnica INNOlab 

 

 

Metka Penko Natlačen predava in objavlja zlasti s področij individualnega in kolektivnega delovnega prava, nenasilne komunikacije, pogajalskih veščin ter mirnega reševanja delovnih sporov. Ima večletne delovne izkušnje v gospodarstvu, nato v sodstvu in raziskovalni dejavnosti. S področja kolektivnega delovnega prava se je strokovno izpopolnjevala v Dublinu, Torinu, Varšavi, Pragi, Firencah in Lyonu; s področja mirnega reševanja sporov pa v tovrstnih ustanovah v Pragi, Dublinu, Londonu in Birminghamu. Trenutno je namestnica vodje pravne službe pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Je mednarodni ekspert Evropske komisije za področje kolektivnega dogovarjanja, vrsto let je vodila oddelek za kolektivno dogovarjanje pri Gospodarski zbornici Slovenije, bila je članica več državnih delegacij na zasedanju Mednarodne organizacije dela, članica strokovnih komisij za pripravo delovnopravne zakonodaje in komisij za razlago nekaterih KP dejavnosti ter je pri MDDSZ imenovana na listo arbitrov za postopke arbitraž med sveti delavcev in delodajalci.

 

 

Sistem kolektivnih pogajanj je vrednota skupne evropske dediščine, ki pozitivno vpliva na skladen gospodarsko-socialni razvoj. Kolektivno pogajanje je postopek med delodajalcem in sindikatom, da se doseže sporazum o pravicah in dolžnostih zaposlenih. Cilj kolektivnega pogajanja je skleniti kolektivno pogodbo, v kateri se določijo plače zaposlenih, delovni urnik, izobraževanje in usposabljanje, dopust in druge odsotnosti z dela, nagrado zaposlenim za poslovno uspešnost podjetja in podobno. Kolektivna pogajanja lahko potekajo na treh ravneh: na ravni podjetja, na ravni dejavnosti in na nacionalni ravni. V Sloveniji je v zadnjih dveh letih opaziti trend pospešenega kolektivnega dogovarjanja oziroma sklepanja novih kolektivnih pogodb. O razlogih za povečan interes delodajalcev po kolektivnem dogovarjanju ter o vlogi in pomembnosti kolektivnih pogodb bo spregovorila strokovnjakinja iz prakse Metka Penko Natlačen. Predstavila bo tudi postopek kolektivnega dogovarjanja, ki ga bo ilustrirala s številnimi primeri iz svoje dolgoletne prakse.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Pravo družb in delovno pravo pri izr. prof. dr. Elizabeti Zirnstein.

  

 

8. november 2018 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo