Gost iz prakse: Mediacija kot sodišču pridružen postopek reševanja sporov

23. 4. 2020 16.30 | Fakulteta za management, Koper, e-okolje

gost iz prakse 

 

 

G. Janez Starman
odvetnik in mediator

 

bo študentom pripravil predavanje

MEDIACIJA KOT SODIŠČU PRIDRUŽEN POSTOPEK REŠEVANJA SPOROV

 

Koper | 23. april 2020 | ob 16:30

Fakulteta za management | e-predavanje 

 

VLJUDNO VABLJENI! 

 

Janez Starman je začel svojo poslovno pot v letu 1996. Po pridobitvi diplome Pravne Fakultete pri Univerzi v Ljubljani, je v letu 1998 je opravil Državni pravniški izpit. Pred tem je opravljal delo sodniškega pripravnika pri Višjem sodišču v Kopru.

Od leta 2000 je samostojni odvetnik (partner) v Odvetniški pisarni/Studio legale Starman/Velkaverh s sedežem v Kopru.

V letu 2005 je uspešno zaključil izobraževalni program za zagovornika obtožencev pred Mednarodnim kazenskim sodiščem (ICC) v Haagu ter izobraževanje s področja mediacije in alternativnega reševanja sporov. Na področju mediacij je pridobil tudi naziv »trenerja« mediatorjev. Z mediacijo se aktivno ukvarja kot mediator z vodenjem izvensodnih mediacij, organizacijo in vodenjem izobraževanj ter kot imenovani mediator v postopkih pri Okrožnem sodišču v Ljubljani in Kopru. Od leta 2015 je tudi član UO Društva mediatorjev Slovenije, kot društva v javnem interesu na področju alternativnega reševanja sporov.

Od leta 2012 opravlja funkcijo Podpredsednika Odvetniške Zbornice Slovenije ter je član mednarodne delegacije zbornice pri Evropskem Združenju odvetniških zbornic (CCBE). V letu 2019 je bil imenovan za vodjo Mediacijskega centra pri Akademiji Odvetniške zbornice Slovenije.

 

Predavanje bo izvedeno v e-okolju v okviru predmeta Reševanje sporov na podiplomskem študijskem programu Pravo za management, pri izr. prof. dr. Danili Djokić.

Foto: Starman Janez (gost) - osebni arhiv

 

 


21. april 2020 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo