Gost iz prakse: Mediacija v delovnih sporih

31. 5. 2017 16.30 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B2

gost iz prakse 

 

 

Nina Cek Perhavec
Odvetniška pisarna Cek Perhavec

    

  

 Naslov predavanja:

MEDIACIJA V DELOVNIH SPORIH

  

Koper ǀ 31. maj 2017 ǀ ob 16.30
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B2

 

VABLJENI!

 

O predavateljici

Gostja je po zaključenem prvem letniku študija na Pravni fakulteti v Ljubljani v letu 2002 začela opravljati študentsko delo v odvetniški pisarni. Tekom študija je tako poleg teoretičnega znanja ves čas pridobivala tudi bogate praktične izkušnje. V letu 2005 je na področju Medicinskega prava pod mentorstvom doc. dr. Viktorije Žnidaršič uspešno zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom »Odškodninska odgovornost zdravstvene organizacije v primeru bolnišnične okužbe«. Na delovnem mestu odvetniške pripravnice se je zaposlila 1. 1. 2006, nakar je v letu 2008 opravila pravniški državni izpit. Pogoje po Zakonu o odvetništvu za vpis v imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije je izpolnila v letu 2010. Ves čas usposabljanja in zaposlitve je delo opravljala v Odvetniški družbi Matoz in Rojko o.p., d.o.o. v Kopru. V letu 2013 je stopila na samostojno pot. Gostja ima izkušnje na področju zastopanja strank pred sodišči in upravnimi organi, pravnega svetovanja, priprave pravnih aktov, pogodb ter izdelave pravnih mnenj. Storitve opravlja tudi preko brezplačne pravne pomoči oziroma zastopanja po uradni dolžnosti.

O predavanju

Predstavljen bo praktičen primer reševanja delovnopravnega spora v okviru mediacije. Razmerje bo osvetljeno z vidika sprtih strani – delavca in delodajalca, nadalje z vidika mediatorja, ki v postopku zavzema nevtralno vlogo, deloma pa tudi z vidika sodišča, ki ob zaključku, v kolikor pride do dogovora med stranema, poravnavo dopusti oziroma njeno sklenitev zavrne.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Reševanje sporov na magistrskem študijskem programu druge stopnje Pravo za management pri izr. prof. dr. Danili Djokić.

30. maj 2017 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo