Gost iz prakse: Podiranje ovir za trajnostni razvoj

2. 11. 2016 16.30 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B5

gost iz prakse 

 

 

Erika Oblak, 
vodja programa Zero Waste Slovenija,
Društvo Ekologi brez meja 

 

 

Naslov predavanja:

PODIRANJE OVIR ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

 

 

Koper ǀ 2. november 2016 ǀ ob 16.30
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B5

 

VABLJENI! 

 

O predavateljici

Gostja iz prakse Erika Oblak se že od leta 2000 zavzema za uveljavljanje koncepta Zero Waste  v Sloveniji, najprej kot prostovoljka, od leta 2003 pa tudi poklicno. Leta 2014 se je pridružila Ekologom brez meja in takrat je društvo s programom Zero Waste Slovenija postalo eden od ustanoviteljev, aktivnih članov mreže Zero WasteEurope ter njena nacionalna organizacija za Slovenijo. Koncept je podoben krožnemu gospodarstvu in se ukvarja s komunalnimi odpadki iz zornega kota lokalnih skupnosti. Usmerja se v preoblikovanje izdelkov in materialov, preprečevanje, ponovno uporabo, recikliranje in kompostiranje ter tako postopno opušča sežiganje in odlaganje odpadkov. Društvo zato izvaja številne kampanje, projekte in programe, pa tudi svetovanja s tega področja, njihov namen pa je ozavestiti različne deležnike družbe. Programu Zero Waste  se je do danes pridružilo že šest slovenskih občin. Je avtorica študije primera dobre prakse Ljubljane in soavtorica podobne študije za Vrhniko. Študijo primera Ljubljane je pozneje v veliki meri povzela Evropska komisija pri ocenjevanju uspešnosti evropskih prestolnic na področju recikliranja.
Erika Oblak je diplomirala iz ekonomije na Fakulteti za management. Med drugim je bila direktorica Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj. Pred sodelovanjem z okoljskimi nevladnimi organizacijami je bila zaposlena na področju IT, nekaj let kot vodja informatike v večjem distribucijskem podjetju za tisk.

O predavanju

Gostja iz prakse bo predstavila koncept Zero Waste in krožnega gospodarstva. Pojasnila bo, zakaj je uveljavljanje konceptov nuja in ne izbira, ob tem pa predstavila še projekte, programe in akcije Ekologov brez meja, ki so podirali ovire pri uveljavljanju konceptov v prakso, ter rezultate njihovega delovanja in načrte za naprej. 

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Politika trajnostnega razvoja pri doc. dr. Petru Štruklju (Katedra za management).

 

 

 

 

24. oktober 2016 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo