Gost iz prakse: Položaj in vloga sodnika v civilni pravdi

19. 4. 2017 18.00 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B4

gost iz prakse 

 

 

Petra Leskovic Potočnik
vodja Civilnega oddelka Okrožnega sodišča v Kopru

   

  

 Naslov predavanja:

POLOŽAJ IN VLOGA SODNIKA V CIVILNI PRAVDI

  

Koper ǀ 19. april 2017 ǀ ob 18. uri
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B4

 

VABLJENI!

 

O predavatelju

Sodnica je vodja civilnega oddelka Okrožnega sodišča v Kopru in vodja službe za alternativno reševanje sporov. Poleg vodenja civilnega oddelka kot civilna sodnica rešuje vse vrste civilnih sporov, ki spadajo v stvarno pristojnost okrožnega sodišča, kot so premoženjsko pravni spori in družinski spori. V službi za alternativno reševanje sporov skrbi za izvajanje zakona o alternativnem reševanju sporov, ki ureja reševanje sodnih sporov v postopku mediacije na sodiščih.

O predavanju

• Pristojnost sodišča
• Vprašanja v zvezi z izločitvijo sodnika
• Poravnava strank pred sodiščem
• Izvajanja dokazov (priče, izvedenci, listinski dokazi)
• Presoja odgovornosti stranke
• Izdaja odločbe
• Stroški postopka
• Vrnitvijo zadeve v ponovno odločanje po pritožbi

Predavanje bo izvedeno v okviru magistrskega študijskega programa druge stopnje Pravo za management pri predmetu Reševanje sporov, ki ga predava izr. prof. dr. Danila Djokić.

14. april 2017 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo