Gost iz prakse: Poroka ali sobivanje? Pomen partnerstev za dolgoročni razvoj

9. 11. 2017 17.00 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B2

gost iz prakse 

 

 

Vita Kernel
direktorica podjetja Studio Kernel, d. o. o.

    

  

 Naslov predavanja:

POROKA ALI SOBIVANJE?
POMEN PARTNERSTEV ZA DOLGOROČNI RAZVOJ

  

Koper ǀ 9. november 2017 ǀ ob 17. uri
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B2

 

VABLJENI!

 

O predavateljici

Vita Kernel je ustanoviteljica Studia Kernel, ki je spodbudil prepoznavanje nefinančnih vidikov poslovanja in začetek celovitega poročanja organizacij v Sloveniji. Po izobrazbi diplomirana komparativistka in sociologinja razume področji trajnostnega razvoja in komuniciranja kot sestavni del strateškega načrtovanja in vodenja. Ima bogate izkušnje na področju komunikacijskih projektov v gospodarstvu in negospodarstvu, zaposlena je bila v medijih in gospodarstvu. V letih od 2012 do 2015 je bila članica uprave mednarodnega poklicnega združenja IABC s sedežem v San Franciscu, pri katerem je pred tem pridobila tudi mednarodno akreditacijo ABC za poslovno komuniciranje.

O predavanju

Gostja iz prakse bo predstavila svoj pogled na razumevanje trajnostnega razvoja v slovenskem prostoru in primere iz prakse.Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Politika trajnostnega razvoja pri doc. dr. Petru Štruklju.

6. november 2017 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo