Gost iz prakse: Praktični primeri iz delovnega prava

25. 10. 2018 9.30 | Fakulteta za management, Celje, Ljubljanska cesta 5 A, mala predavalnica

gost iz prakse 

 

 

Mateja Savić 
Odvetniška pisarna Vladimir Stefanovič

  

 

Naslov predavanja:

PRAKTIČNI PRIMERI IZ DELOVNEGA PRAVA

 

 

Celje ǀ 25. oktober 2018 ǀ ob 9.30
Fakulteta za management ǀ Ljubljanska cesta 5 A ǀ mala predavalnica 

 

 

Mateja Savić se je po končani Pravni fakulteti, smer mednarodno gospodarsko pravo, sprva zaposlila v gospodarstvu, nato pa opravila sodniško pripravništvo na Višjem sodišču v Mariboru. Od leta 2002 je zaposlena v odvetniški pisarni v Mariboru, kjer se pretežno ukvarja s civilnim pravom. 

Ker je pisarna specializirana za civilno in delovno pravo, se pri delu srečuje s spori z obeh pravnih področij in v delovnopravnih sporih nudi pravno pomoč tako delavcem kot delodajalcem.

 

Gostja iz prakse Mateja Savić bo predstavila praktične primere reševanja delovnih sporov v odvetniški pisarni.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Pravo družb in delovno pravo pri doc. dr. Benjaminu Lesjaku.

  

 

24. oktober 2018 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo