Gost iz prakse: Prekarnost in mladi

9. 11. 2018 8.30 | Fakulteta za management, Celje, Ljubljanska cesta 5a, velika predavalnica

gost iz prakse 

 

 

Marko Funkl 
Predsednik društva Gibanje za dostojno delo in socialno družbo,
Sindikat prekarcev

  

 

Naslov predavanja:

PREKARNOST IN MLADI

 

 

Celje ǀ 9. november 2018 ǀ ob 8.30
Fakulteta za management ǀ Ljubljanska cesta 5 A ǀ velika predavalnica 

 

 

O predavanju

Podatki kažejo, da ima vse več samostojnih podjetnikov težave s plačilno nedisciplino, srečujejo se s prikritimi delovnimi razmerji, s težavami ob morebitni bolniški odsotnosti, z naraščanjem dela na črno, s prenizkimi urnimi postavkami in podobno. Gost iz prakse Marko Funkl bo študente, ki so bodoči diplomanti poslovne šole, seznanil z njihovimi pravicami in jih opozoril na pasti, na katere bi lahko naleteli na podjetniški poti. Predstavil bo tudi druge oblike prekarnega dela in njihove značilnosti.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Sociologija dela pri viš. pred. mag. Suzani Sedmak.

  

 

7. november 2018 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo