Gost iz prakse: Presoja vplivov na okolje ob načrtovanju dograditve industrijskega obrata Titus+

14. 1. 2019 16.30 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B3

gost iz prakse 

 

 

Robert Grlj,
odgovoren za varstvo okolja v družbi Titus+, d. o. o.

   

 

Naslov predavanja:

PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE OB NAČRTOVANJU DOGRADITVE INDUSTRIJSKEGA OBRATA TITUS+

 

 

Koper ǀ 14. januar 2019 ǀ ob 16.30
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B3 

 

VLJUDNO VABLJENI! 

 

Gost iz prakse Robert Grlj je kot tehnolog za galvano in čistilno napravo že več kot 20 let zaposlen v tehnično-razvojni službi v podjetju Titus d.o.o. Dekani (do leta 2016 Lama, d. d. Dekani). Poleg tehnološkega področja v celoti skrbi tudi za področje varovanja okolja, ki je med drugim prepleteno s tehnologijo obrata. Na ravni celotne družbe je vodil številne projekta s področja varovanja okolja, aktivno pa je sodeloval tudi pri vzpostavitvi različnih mednarodnih standardov v poslovanje podjetja. Redno sodeluje pri vzdrževanju in preverjanju delovanja sistemov vodenja.

 

Predavanje bo izvedeno v okviru magistrskega študija Management trajnostnega razvoja pri predmetu Regionalno planiranje, ki ga predava izr. prof. dr. Igor Jurinčič (Fakulteta za turistične študije - Turistica).

 

  

 

11. januar 2019 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo