Gost iz prakse: Pristojnosti upravne enote in vodenje evidenc fizičnih oseb

24. 10. 2016 13.00 | Fakulteta za management, Koper, Cankarjeva 5, velika predavalnica

gost iz prakse 

 

 

Anita Starc,
vodja referata za matične evidence in osebna stanja
na oddelku za notranje zadeve in javni red Upravne enote Koper 

 

 

Naslov predavanja:

PRISTOJNOSTI UPRAVNE ENOTE
IN VODENJE EVIDENC FIZIČNIH OSEB

 

 

Koper ǀ 24. oktober 2016 ǀ ob 13. uri
Fakulteta za management ǀ Cankarjeva 5 ǀ velika predavalnica 

 

VABLJENI! 

 

O predavanju

Gostja iz prakse bo študentom povedala, katere pristojnosti ima Upravna enota Koper, na primeru matičnega registra jim bo pojasnila pojem uradne evidence ter predstavila postopek spremembe osebnega imena, postopek sprejetja v državljanstvo Republike Slovenije in druge upravne zadeve. 

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Uvod v teorijo prava pri izr. prof. dr. Danili Djokić (Katedra za pravo).

 

 

 

 

19. oktober 2016 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo