Gost iz prakse: Procesna usmerjenost in procesni pristop

13. 12. 2021 16.30 | Fakulteta za management, Koper, Predavalnica 1

gost iz prakse 

 

 

Mag. Rajko Novak
vodja projektov in prokurist družbe MRR, d. o. o. 

bo študentom predstavil

PROCESNO USMERJENOST IN PROCESNI PRISTOP

 Predavanje je prestavljeno. Nov datum bo objavljen naknadno.

 

UP FM Predavalnica 1 ǀ 13. december 2021 ǀ ob 16.30

 

 

Mag. Rajko Novak je svetovalec/vodja projektov in prokurist družbe MRR, d. o. o. Po skoraj 15 letih v avtomobilski industriji se je odločil za samostojno podjetniško pot. V več kot 20-letni svetovalni praksi je sodeloval s številnimi slovenskimi organizacijami iz gospodarstva in javnega sektorja, predvsem na področjih kakovosti in sistemov vodenja, managementa poslovnih procesov, strateškega vodenja in poslovne odličnosti. V okviru sodelovanja s Slovenskim inštitutom za kakovost in meroslovje (SIQ) je vodilni presojevalec za sistem vodenja kakovosti, strokovni vodja šole kakovosti in predavatelj. V zadnjih 15 letih je vodil na desetine tečajev in delavnic na področju vodenja kakovosti in managementa poslovnih procesov. Je soavtor knjige Upravljanje poslovnih procesov in Merjenje zrelosti procesne usmerjenosti. Vse od začetka projekta Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) je vodilni ocenjevalec. Je licencirani trener EFQM.

 

Predavanje se osredotoča na najpogostejše managerske metode, ki so se razvile v gospodarski poslovni praksi in se uveljavile po vsem svetu. To so predvsem managerska orodja, ki temeljijo na načelih kakovosti in odličnosti, kot so: ISO 9001, BSC in EFQM. Gre za prikaz obvladovanja poslovanja, ki temelji na dobri praksi sistematične vpeljave, podpore ter izvajanja procesne usmerjenosti in procesnega pristopa.

Predavanje bo izvedeno na podiplomskem programu Management v okviru predmeta Management poslovnih procesov pri doc. dr. Aleksandru Janešu (Katedra za management).

 

10. december 2021 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo