Gost iz prakse: Reševanje potrošniških sporov po pravu EU

7. 5. 2020 16.30 | Fakulteta za management, Koper, e-okolje

gost iz prakse 

 

 

Katja Plauštajner Metelko, LL.M.
(Harvard Law School)

 

bo študentom pripravila predavanje

REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV PO PRAVU EU

 

Koper | 7. maj 2020 | ob 16:30

Fakulteta za management | e-predavanje 

 

VLJUDNO VABLJENI! 

 

Katja Plauštajner Metelko, LL.M., je leta 2004 diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, nato pa leta 2005 zaključila podiplomski študij na Harvard Law School v ZDA. V času študija je sodelovala na največjem mednarodnem tekmovanju iz poznavanja prava EU, na katerem je zmagala v vlogi pravobranilke. Leta 2004 je s strani Zveze društev pravnikov prejela priznanje za mlado pravnico leta.

Po pravosodnem izpitu leta 2007 je bila zaposlena kot višja pravosodna svetovalka na gospodarskem oddelku Višjega sodišča v Ljubljani, nato pa kot odvetnica pri odvetniku dr. Konradu Plauštajnerju. V svoji karieri je bila aktivna tudi v mednarodnem pogledu; tako je opravljala prakso v večji angleški odvetniški pisarni v Bruslju ter bila zaposlena kot pravna svetovalka v kabinetu slovenske generalne pravobranilke na Sodišču EU. Od januarja 2020 je zaposlena kot svetovalka v službi za analize in mednarodno sodelovanje na Ustavnem sodišču RS.

Opravljen ima pravosodni izpit Zvezne države New York ter izpit za sodnega tolmača za nemški jezik.

 

Predavanje bo izvedeno v e-okolju v okviru predmeta Reševanje sporov na podiplomskem študijskem programu Pravo za management, pri izr. prof. dr. Danili Djokić.

 

 


23. april 2020 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo