Gost iz prakse: Resnica zgodbe

17. 1. 2018 16.30 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12

gost iz prakse 

 

 

Ana Duša
Kulturno društvo Pripovedovalski variete 

    

  

 Naslov predavanja:

RESNICA ZGODBE

  

Koper ǀ 17. januar 2018 ǀ ob 16.30
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12

 

 

VABLJENI!

 

O predavateljici

Ana Duša je samozaposlena v kulturi kot performerka – pripovedovalka. Leta 2005 je končala študijski program European Diploma in Cultural Management belgijske organizacije Fondation Marcel Hicter. V študijskem letu 2013/2014 se je za odrskega pripovedovalca dodatno izobraževala na Scuola Internazionale di Creazione Teatrale Helikos v Firenzah, ki temelji na gledališki metodi Jacquesa Lecoqa. V letu 2015 se je pridružila mednarodnemu pripovedovalskemu laboratoriju pod vodstvom francoskega pripovedovalca Abbija Patrixa, ki združuje 15 pripovedovalcev iz sedmih evropskih držav. Prav tako leta 2015 je bila kot ena od treh Nefrancozinj sprejeta v delovno skupino poklicnih pripovedovalcev, ki se sestaja redno vsak mesec Parizu in raziskuje umetnost pripovedovanja z izbranimi vabljenimi ustvarjalcih z različnih področij umetnosti (glasbeniki, plesalci, gledališčniki). Od leta 2015 je članica izvršnega odbora mreže evropskih pripovedovalskih organizacij FEST.

O predavanju

Pripovedovanje je, široko rečeno, sposobnost posameznika, da skupek informacij oblikuje v smiselno zgodbo. Pri tem jih vedno tudi interpretira: zato pravimo, da imajo vsake oči svojega malarja in vsak človek svojo resnico. Prav lastna resnica je tisto, zaradi česar je isti skupek informacij vredno in potrebno slišati iz različnih ust: kar je za nekoga tragično, je za drugega smešno in za tretjega popolnoma nepomembno. Če se še tako trudimo, zgodbe ne moremo povedati nevtralno: interpretacija so že vrstni red, v katerem informacije podajamo, in besede, ki jih uporabimo. Ko izbiramo, katere zgodbe povedati javno, se moramo tako najprej odločiti, kakšna je naša resnica določene zgodbe in kaj hočemo z njo doseči. Glede na učinek, ki ga želimo zbuditi pri poslušalcih, izbiramo način, kako jo bomo povedali, pri čemer barva naše resnice ni nujno enaka barvi pripovedovanja: tragedija je pogosto najbolj jasno vidna, če jo predstavimo v humornem kontekstu in obratno. Zato je satira od nekdaj eno najmočnejših orodij v boju proti tragiki vsakdanjega življenja, predvsem tistega, na katerega nimamo neposrednega vpliva.


Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Raziskovalno-kreativni seminar II pri asist. dr. Igorju Bijukliču

15. januar 2018 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo