Gostja iz prakse: Sistemi vodenja - ovira ali spodbuda?

21. 5. 2019 16.30 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B1

gost iz prakse 

 

 

Mag. Metka Sušec Praček
Luka Koper d.d.

   

 

Naslov predavanja:

SISTEMI VODENJA - OVIRA ALI SPODBUDA

 

Koper ǀ 21. maj 2019 ǀ ob 16.30
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ učilnica B1

 

VLJUDNO VABLJENI! 

 

Mag. Metka Sušec Praček je dolgoletna sodelavka enega uspešnejših slovenskih podjetij.

V Luki Koper, d. d. je zaposlena kot samostojna strokovna delavka za vodenje in razvoj poslovnih procesov na področju kakovosti in organizacije. Po svoji osnovni izobrazbi diplomirana pravnica, je svojo delovno kariero začela v pravosodju in jo nato nadaljevala v Luki Koper.

V svoji bogati in raznoliki delovni karieri – med drugim je tudi magistra organizacijskih ved – je delovala na različnih delovnih področjih, od tega več kot polovico na vodstvenih in vodilnih pozicijah. Največ časa pa je bila aktivna kot Vodja kakovosti v Luki Koper, kjer je vodila številne projekte in pridobila bogate praktične izkušnje. V tej vlogi je vodila in sooblikovala vpeljavo celovitega sistema vodenja kakovosti skladno zahtevam standarda ISO 9001 in njegovo integracijo tudi z drugimi sistemi vodenja (varovanje okolja – ISO 140001, varnost in zdravje pri delu – BS OHSAS, varnost živil – ISO 22000, upravljanje tveganj – ISO 31000). Nadalje je sodelovala pri vzpostavitvi sistema poslovnih procesov, tako v osnovnih kot podpornih funkcija zelo kompleksnega poslovnega sistema kot je Luka Koper, s poudarkom na praktični uporabi orodij kakovosti za njihovo izboljševanje (notranje presoje, ukrepi za izboljšanje, dokumentiranost procesov, kazalniki). Luka Koper, d. d. je bila tudi med prvimi večjimi slovenskimi podjetji, ki je model poslovne odličnosti EFQM uporabila kot ogrodje za sistemsko delovanje in razvoj svojega poslovanja. V začetku prejšnjega desetletja pa je prejela tudi prestižno slovensko nagrado za dosežke na področju upravljanja kakovosti in sicer Priznanje republike Slovenija za poslovno odličnost.

Mag. Metka Sušec Praček se trenutno v okviru svojega profesionalnega delovanja največ ukvarja z uvajanjem projektnega načina delovanja v Luki Koper. Zunaj delovnega okolja pa namenja svoj čas dobrodelnim aktivnostim v Rotarijskem klubu Koper.

 

Vsebina predavanja bo vključevala:

  • sistemi vodenja (kakovosti) - njihov namen in poslanstvo;
  • gradniki sistema vodenja v Luki Koper, d. d. in njihov razvoj skozi čas;
  • sistem vodenja – procesni pogled;
  • kakšne so koristi sistema – ali se jih tudi zavedamo v zadostni meri;
  • zrelost organizacije na poti uvajanja sistemov vodenja;
  • poslovna odličnost – kot model in kultura organizacije;
  • pogled na inovativnost s podjetniškega vidika.

 

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Izbrane teme managementa kakovosti in inoviranja pri prof. dr. Borut Likar.

 

 

17. maj 2019 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo