Gost iz prakse: Socialno podjetništvo

15. 11. 2016 13.00 | Fakulteta za management, Škofja Loka, Partizanska 1, predavalnica 1

gost iz prakse 

 

 

dr. Bojan Mevlja,
direktor Središča Rotunda

in 

Urška Križman Vižintin
direktorica socialnega podjetja Istraterra so. p.  

 

Naslov predavanja:

SOCIALNO PODJETNIŠTVO

 

 

Škofja Loka ǀ 15. november 2016 ǀ ob 13. uri
Fakulteta za management ǀ Partizanska 1 ǀ predavalnica 1 

 

 

Ena od možnosti in priložnosti za mlade je tudi ustanovitev socialnega podjetja. Socialno podjetništvo je oblika podjetništva, ki si prizadeva za ustvarjanje javnega dobrega. Predstavlja podjetništvo, ki temelji na drugačnih temeljih od »klasičnega podjetništva«, pri katerem igrata prihodek in dobiček glavno vlogo: njegovo bistvo je hkratno delovanje v dobro družbe z odkrivanjem in prepoznavanjem družbenih problemov in uporabo podjetniških načel, da bi se dosegle pozitivne družbene spremembe. Krepi družbeno solidarnost, spodbuja sodelovanje in prostovoljno delo. Cilj socialnega podjetništva je aktivacija lokalnih virov in potencialov z namenom trajnostnega razvoja, skrb in zaposlovanje ranljivih skupin oziroma teže zaposljivih (starejši delavci, iskalci prve zaposlitve, bivši uporabniki drog, bivši kaznjenci, Romi, osebe s posebnimi potrebami, gibalno ovirane osebe ipd.), pri katerih želijo preprečiti socialno izključenost ali trajno brezposelnost. Poleg družbene koristi socialna podjetja zasledujejo tudi okoljsko in ekonomsko trajnost. Izpostaviti je treba še en pomemben vidik – socialna podjetja temeljijo na inovativnosti, zlasti na družbenih inovacijah. Predstavljajo organizacije, ki iščejo poslovne rešitve za družbene probleme, ki jih zaznajo v svoji okolici. Na družbeni problem se odzovejo z inovativno rešitvijo, ki vodi v razvoj socialnega podjetja. Gosta iz prakse bosta v obliki delavnice predstavila principe socialnega podjetništva v teoriji in praksi.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Podjetniško delovanje pri prof. dr. Mitju Ruzzierju (Katedra za podjetništvo).

10. november 2016 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo