Gost iz prakse: Strateški vidik pridobivanja nepovratnih sredstev: Kako zagotavljati rast in razvoj podjetja?

23. 5. 2017 16.30 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B5

gost iz prakse 

 

 

Erika Skrlič
vodja projektne pisarne

    

  

 Naslov predavanja:

STRATEŠKI VIDIK PRIDOBIVANJA NEPOVRATNIH SREDSTEV:
KAKO ZAGOTAVLJATI RAST IN RAZVOJ PODJETJA?

  

Koper ǀ 23. maj 2017 ǀ ob 16.30
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B5

 

VABLJENI!

 

O predavateljici

Erika Skrlič je vodja projektne pisarne pri prodjetju Atech d.o.o. zadolžena za pripravo in vodenje EU projektov namenjenih strateškemu razvoju podjetja, uvajanju konceptov trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva.

O predavanju

Predavanje je namenjeno predstavitvi delovanja projektne pisarne v MSP. Predstavljen bo namen vzpostavitve tovrstne pisarne v podjetju, njene prednosti in aktivnosti za povezovanje projektne pisarne s strateškimi projekti podjetja, še posebej na področju trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva.

22. maj 2017 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo