Gost iz prakse: TRAJNOSTNA MESTA

6. 12. 2021 9.00 | Fakulteta za management, P10

gost iz prakse 

 

 

Sinan Mihelčič
arhitekt - arhitekturni biro Štajn Arhitekti 

 bo pripravil predavanje na temo

TRAJNOSTNA MESTA 

Foto: People vector created by rawpixel.com - www.freepik.com

 

Koper | 6. december 2021| ob 9.00

Fakulteta za management | P10

 

VLJUDNO VABLJENI! 

 

Sinan Mihelčič, arhitekt in urbanist, je asistent na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, kjer poučuje pri študiju arhitektura mesta, zunanji mentor na univerzi Stanford pri projektu PBL lab, ter ustanovitelj arhitekturnega biroja Štajn arhitekti. Trenutno sodeluje na številnih projektih spremembe mestnih urbanističnih politik, tako od taktičnega, kot do planiranega urbanizma, deluje na področju arhitekturnega projektiranja ter številnih akademskih projektih inovativnih načinov poučevanja arhitekture in urbanizma.

Foto: spletna stran Štajn Arhitekti 

 

 

 

Urbano prebivalstvo v mestih se v zadnjih desetletjih nezadržno povečuje. Po statistikah, bi globalno morali zgraditi eno milijonsko mesto na teden, da bi zadostili vsem potrebam priseljevanja. Kako planirati in urejati mesta v prostorskem, ekonomskem, političnem in socialnem pogledu, ter kako bo na vse to vplivala četrta industrijska revolucija, so vprašanja, ki se jih sprašujemo sodobni urbanisti. Predavanje bo odprlo to tematiko ter poizkušalo osvetliti ta kompleksni proces trajnostne urbanizacije.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Uvod v management na dodiplomskem visokošolskem študijskem programu Management, pri prof. dr. Maji Meško

  


3. december 2021 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo