Gost iz prakse: Tveganja pri mednarodnem špedicijskem poslu

9. 11. 2016 16.30 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B5

gost iz prakse 

 

 

mag. Matjaž Ujčič, 
vodja Pravne službe v podjetju Intereuropa, d. d. 

  

  

 

Naslov predavanja:

TVEGANJA PRI MEDNARODNEM ŠPEDICIJSKEM POSLU

 

 

Koper ǀ 9. november 2016 ǀ ob 16.30
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B5

 

VABLJENI! 

 

 

Gost iz prakse bo v okviru predavanja predstavil pravne prvine špedicijske pogodbe s primeri iz prakse in povedal, katere so odgovornosti in tveganja špediterja. Predstavil bo tudi spremljajoče aktivnosti in pojasnil pravna razmerja z vidika transportnega prava, t. j. poudarek na CMR konvenciji, carinskih postopkov in drugih aktivnosti, ki sovpadajo z dejavnostjo špedicije (npr. skladiščenje, pregled kvalitete idr.).

Predavanje bo izvedeno na magistrskem študijskem programu Pravo za management v okviru predmeta Mednarodno pogodbeno pravo pri izr. prof. dr. Danili Djokić (Katedra za pravo).

26. oktober 2016 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo