Gost iz prakse: Virtualni portali znanja in upravljanje z znanjem

16. 12. 2016 9.00 | Fakulteta za management, Celje, Ljubljanska cesta 5 A, velika predavalnica

gost iz prakse 

 

 

mag. Tadeja Pačnik Sajovic
direktorica financ in računovodstva v podjetju SAP Slovenija,
vodja računovodstva za srednjo in vzhodno Evropo

  

 

Naslov predavanja:

VIRTUALNI PORTALI ZNANJA IN UPRAVLJANJE Z ZNANJEM

 

 

Celje ǀ 16. december 2016 ǀ ob 9. uri
Fakulteta za management ǀ Ljubljanska cesta 5 A ǀ velika predavalnica 

 

VLJUDNO VABLJENI!

 

 

Tadeja Pačnik Sajovic je magistrica managementa, z znanji in izkušnjami s področja financ in administracije, pogajanj in sklepanja pogodb, vodenja projektov, poslovnih procesov, organizacijskega usklajevanja in upravljanja. Je direktorica financ in računovodstva v podjetju SAP Slovenija ter vodja računovodstva za srednjo in vzhodno Evropo. Njena področja dela so zunanje in notranje finančno poročanje, politika transfernih cen, standardizacija in lokalizacija procesov za področje računovodstva v SAP podjetjih srednje in vzhodne Evrope, ja članica upravljalne ekipe, ki vodi preobrazbo poslovnih procesov v nov  poslovni model poslovanja v oblaku.

 

Gostja iz prakse bo predavala o upravljanju znanja v podjetjih, o virtualnih portalih znanja ter o podatkovnih bazah.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Management znanja in inovativnosti pri prof. dr. Aniti Trnavčevič

9. december 2016 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo