Gost iz prakse: Vodja kot coach

29. 5. 2017 16.30 | Fakulteta za management, Škofja Loka, Particanska 1, predavalnica 1

gost iz prakse 

 

 

dr. Blanka Tacer
Skupina Primera, d.o.o.

    

  

 Naslov predavanja:

VODJA KOT COACH

  

Škofja Loka ǀ 29. maj 2017 ǀ ob 16.30
Fakulteta za management ǀ Partizanska 1 ǀ predavalnica 1

 

VABLJENI!

 

O predavateljici

Dr. Blanka Tacer, psihologinja in ekonomistka, deluje v gospodarstvu in šolstvu. Izobražuje, izvaja coaching in ocenjuje kadrovske potenciale. V svoji karieri je izpeljala psihološka testiranja in različne kadrovske intervjuje za več tisoč posameznikov. Sodelovala je pri izvedbi več kot 50 ocenjevalnih centrov, ki so vključevali poslovne simulacije, igre vlog in pisne naloge. Usposabljala je mentorje za uspešno mentorsko delo, prodajnike za zagotavljanje kakovostne storitve, učitelje za vodenje kolegialnega coachinga ter poučevanje podjetnosti v šolah, različne time za boljše timsko povezovanje in kadrovske strokovnjake za vodenje zaposlitvenih pogovorov z metodo vedenjskega intervjuja. Na Univerzi v Cambridgu je zaključila enoletno usposabljanje iz coachinga. Je NLP mojster praktik in kvalificirana SDI uporabnica.

O predavanju

Pomislite na svoje delovne izkušnje in odnose z vodji. Kdaj se bolje odzivate? Takrat, ko vodja ukazuje, kritizira, nič ne povpraša o vašem mnenju? Ali takrat, ko vas vodja spodbudi z vprašanji in daje možnost za podajanje idej? Ljudje imamo le redko možnost na glas razmišljati o svojih izzivih. Običajno sogovorniki pohitijo z nasveti, nas poslušajo le na pol ali začnejo govoriti o podobni svoji situaciji. Coaching kot metoda vodenja gre preko tega. Človeku daje možnost svežega razmisleka in lastnega iskanja rešitev. Na predavanju si bomo ogledali, kako lahko vodja metodo coachinga vključi v svoje vsakodnevno delo.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Vodenje pri doc. dr. Ani Arzenšek.

 

24. maj 2017 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo