Gost iz prakse: VPLIVI NA OKOLJE DRUŽBE TITUS D.O.O.

5. 12. 2019 16.30 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, Predavalnica B4

gost iz prakse 

 

 

Robert Grlj
podjetnik

bo imel predavanje na temo

VPLIVI NA OKOLJE OB OBRATOVANJU IN

NAČRTOVANJU ŠIRITVE DRUŽBE TITUS D.O.O.

 

Koper | 5. december 2019 | ob 16.30
Fakulteta za management | Trg Brolo 12 | Predavalnica B4

 

VLJUDNO VABLJENI! 

 

G. Robert Grlj je v podjetju Titus d.o.o. Dekani (do leta 2016 Lama d.d. Dekani) zaposlen že 23 let v tehnično razvojni službi kot tehnolog za galvano in čistilno napravo. Poleg tehnološkega področja v celoti pokriva tudi področje varovanja okolja, ki je med drugim prepleteno s tehnologijo obrata. Iz področja varovanja okolja na nivoju celotne družbe je vodil naslednje projekte:
- pridobivanje integralnega Okoljevarstvenega dovoljenja iz naslova celovitega preprečevanja in nadzorovanja onesnaževanja, po Uredbi o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (l.2009)
- pridobivanje vseh dovoljenj zaradi sprememb v obratovanju naprav in vplivov teh sprememb na okolje (l.2010-2018),

 

Gost bo na predavanju govoril o pripravi Okoljskega poročila za potrebe Celovite presoje vplivov na okolje v postopku sprejemanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN »Lama-Dekani« (l.2016-2017) ter o pripravi Poročila o vplivih na okolje za potrebe Presoje o vplivih na okolje v postopku pridobivanja Okoljevarstvenega soglasja za objekt »Nova Lama-1.etapa« (l.2017).

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Regionalno planiranje in trajnostni razvoj na magistrskem študijskem programu MTR, pri izr. prof. dr. Jurinčič Igor.

 

 


3. december 2019 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo