Gost iz prakse: Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj

2. 4. 2020 8.30 | Fakulteta za management, Koper, predavalnica B5

gosta iz prakse 

 

 

Dr. Majda Naji
Samostojna raziskovalka

in 

Dr. Phil Smith
Samostojni raziskovalec

bosta študentom predstavila

Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj (VITR) kot spodbujevalec sistemskega, kritičnega in inovativnega razmišljanja mladih

 

Koper | 2. april 2020 | ob 8.30

Fakulteta za management | e-predavanje 

 

VLJUDNO VABLJENI! 

 

Dr. Majda Naji je diplomirala na Fakulteti za kemijo v Ljubljani. Magistrirala in doktorirala pa na Filozofski fakulteti v Zagrebu. Majda Naji je bila višja pedagoška svetovalka, specialistka za globalno izobraževanje in ESD pri NEIS (National Education Institute Slovenia). Ima tudi dvajset let šolske prakse kot profesorica kemije v srednji šoli. Njena glavna naloga je bila razvijati in spodbujati inovacije v izobraževanju, zlasti na področju globalnega izobraževanja in ESD od predšolskih do srednjih šol, v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in univerzami v Sloveniji in širše. Razvijala je medpredmetne teme, kot sta globalno izobraževanje in ESD, in jo uvedla v slovenski šolski sistem. Majda Naji je avtorica ali soavtorica šestih knjig z znanstvenih področij.

 

 

 

Phil’s forty years in education span the breadth of formal and non-formal education: schools, TAFE, community colleges, universities and a wide range of community settings. He has held leadership roles in schools, government agencies, a national professional association and local and international NGOs. He has worked overseas in education, training and evaluation. His experience includes advocacy and community campaigning at local, state and federal levels; education in a humanitarian environment (Nauru); sustainability leadership courses for young people; professional development for teachers and trainers; and conference facilitation.

Sustainability education has been and remains a key focus of his education work. As Manager Education in ResourceNSW, he worked with the Department of Education & Training to set up the NSW Sustainable Schools Program. Phil currently teaches in two teacher-training programs at Western Sydney University, and he runs his own program for schools, Speaking 4 the Planet, which is an Arts-based approach to sustainability education. This program is being taken up around the world J

I’d describe myself as a self-starter: I am creative and have the drive to make things happen.

I take a deep interest in the world, and am active in that world – socially, culturally, politically, professionally. What gives the diversity of my career and interests some cohesion is a sense of working towards a world in which healthy people thrive in healthy communities on a healthy planet: a sustainable world, a world that looks after the vulnerable and cares for the environment. As a writer, my interests are social justice, sustainability, politics, education and community.

 

 

Strategija vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (UNECE, 2005) definira VITR kot širok in vseobsegajoč koncept, ki povezuje področja okolja, gospodarstva in družbe. VITR mora krepiti spoštovanje in razumevanje različnih kultur ter privzemati njihove prispevke, ustrezno vključevati avtohtone prebivalce in ohranjati tradicionalno znanje. Posebej pa je izpostavljena etična razsežnost VITR-a, ki vključuje tudi vprašanja enakopravnosti, solidarnosti in medsebojne odvisnosti med pripadniki ene generacije in med različnimi generacijami.

Strategija UNECE spodbuja k uporabi integrativnega pristopa pri vključevanju širokega nabora okoljskih temZa obravnavanje tako pestrih tematik, kot jih mora vključevati VITR je nujen holističen pristop k izobraževanju. Na praktičnem primeru projekta Govorimo za planet (Speaking 4 the Planet) bomo spoznavali kako spodbujati mlade k uporabi sistemskega, kritičnega in ustvarjalnega mišljenja ter razmišljanja v lokalnih in globalnih okvirih.

 

Humanost neke družbe se kaže v ravnanju z njenimi najbolj ranljivimi člani, to pa so brez dvoma otroci, starostniki, ljudje s posebnimi potrebami, nezaposleni in drugi. Na praktičnih primerih bomo spoznavali inovativnost uporabe AI metode pri delu s starejšimi ljudmi, zlasti v domovih za starostnike. Z AI metodo omogočamo starejšim ljudem da krepijo in razvijajo občutke kot so upanje, inspiracija in uživanje pri ustvarjanju z drugimi.

VSEBINE/TEME:

  • AI metoda kot oblika ustvarjalnega in aktivnega dela v domovih za starostnike.
  • Štiri faze AI metode in tehnike za razvijanje pozitivnega vzdušja v skupini – praktični primeri.
  • Uporaba AI metode v domovih za starostnike – primeri dobre prakse

 

Predavanje in delavnica bosta izvedena v e-okolju v okviru predmeta Management ustvarjalnosti in inoviranja na dodiplomskem visokošolskem študijskem programu Management, pri prof. dr. Borut Likar. 

 

 


4. marec 2020 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo