Gost iz prakse: ZEMLJA IN MORJE na UP FM

13. 1. 2020 14.30 | Fakulteta za management, Koper, Velika predavalnica

gost iz prakse 

 

 

Dane Podmenik
Zavod ekoloških proizvjalcev slovenske Istre ZEP

bo študentom predstavil pot

Od društva do zadruge

 

Koper | 13. januar 2020 | ob 14.30

Fakulteta za management | Velika predavalnica

 

VLJUDNO VABLJENI! 

 

Dane Podmenik - doktorski študent UP, ekološki kmet, Zavod Eko-Humanitatis, Zavod Istraterra-socialno podjetje, avtor in soavtor različnih znanstvenih in strokovnih del na temo ekološkega kmetijstva, turizma, socialnega podjetništva, razvoja podeželja, vodja in sodelavec pri različnih projektih vezanih na razvoj podeželja (LEADER, EGP, IPA SLO-HR...), organizator 1. Istrskega podeželskega parlamenta, zunanji (pod)izvajalec priprave SLR LAS Istra 2014-2020, več kot 10 let izkušenj z ekološkim kmetijstvom, razvoj turističnih produktov in socialnega podjetništva- Istraterra

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Management nepridobitnih organizacij na dodiplomskem visokošolskem študijskem programu Management, pri pred. dr. Bojanu Mevlji. 

 

Dane Podmenik, Foto: www.zemljainmorje.si


6. januar 2020 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo