Gosta iz prakse: Kako lahko vplivamo na spremembe v družbi?

5. 4. 2022 16.30 | Fakulteta za management, P5 Innolab

gosta iz prakse 

  

Maja Drobne in David Banovič
(Kulturno izobraževalno društvo Pina)

bosta pri predmetu "Podjetniška družba" govorila o tem

Kako lahko vplivamo na spremembe v družbi? 

P5 INNOlab | 5. april 2022 | ob 16.30

Fakulteta za management UP

Maja Drobne, vodja projektov, je v organizaciji zadolžena za področje izobraževanja in participacije. Ima več kot 15 let izkušenj na področju dela v mladinskem in NVO sektorju. Je članica bazena trenerjev MSS in MOVIT, izvaja treninge za tuje nacionalne agencije na področjih vključevanja, participacije, vodenja projektov, sodelovanja različnih deležnikov v mednarodnem mladinskem delu in civilni družbi. Na PiNI skrbi za razvoj izobraževanj na področju participativne znanosti, kreativnega leadershipa in kulturnega managementa.

David Banović je kreativec. S svojim podjetjem in v delu z naročniki ustvarja znamke in strategije njihovega pozicioniranja ter nastopa na trgu in v javnosti. Je strokovnjak na področju komuniciranja idej in osebnih znamk, tako v digitalnem okolju, kot v ostalih javnostih. Je zunanji sodelavec PiNE in pokriva tematike učinkovitega komuniciranja.

Kulturno izobraževalno društvo PiNA (www.pina.si) je katalizator družbenih sprememb. Je nevladna organizacija, ki se že več kot dvajset let zavzema za spodbujanje družbeno odgovornih praks na področjih participacije, informiranja, kulture, izobraževanja in ozaveščanja ter spajanja umetnosti in znanosti.

 

Skozi izkustveno delavnico bomo spoznali različne projekte, ki jih je PiNA v preteklosti izvedla v praksi, ki kažejo na pomembnost aktivnega državljanstva in participacije v praksi. V drugem delu, pa bomo spoznali zadnje podatke raziskave Mladina 2020 in oblikovali konkretne ukrepe, ki jih študenti predlagajo za izboljšanje politik, ki vplivajo na življenje mladih v Sloveniji. 

Vabljeni, da se nam pridružite 5, 4. 2022, ob 16.30 v predavalnici P5 INNOlab na UP FM, Izolska vrata 2, 6000 Koper.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Podjetniška družba na magistrskem študijskem programu Management, pri prof. dr. Doris Gomezelj.  

 

 


24. marec 2022 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo