Gostja iz prakse: Pot v trajnostno in krožno prihodnost

17. 11. 2021 13.30 | Fakulteta za management, Koper, ZOOM

gostja iz prakse 

 

 

Lucija Marovt
komunikacijska podpora za trajnostne in krožne dejavnosti

(koordinatorka programa Ekošola za fakultete v Sloveniji in nacionalna koordinatorka programa Mladi poročevalci za okolje v Sloveniji)

bo pri predmetu "Matematika za management" govorila o

Poti v trajnostno in krožno prihodnost 

ZOOM | 17. november 2021 | ob 13:30

Fakulteta za management UP

 

Lucija Marovt, univerzitetna diplomirana komunikologinja, ki ima 20 let izkušenj s področja upravljanja komunikacij in komunikacijske podpore pri uvajanju in izvajanju trajnostnih in krožnih dejavnosti. Načrtuje in sodeluje pri izvajanju komunikacijskih strategij, strategij aktivnega vključevanja deležnikov, pripravlja ozaveščevalne programe na področjih trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva. Že več kot 10 let je stalna zunanja sodelavka programa Ekošola v Sloveniji, največje mreže mladih in učiteljev za vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj v Sloveniji in globalno. Razvija in vodi ozaveščevalne projekte za uvajanje trajnostnih vsebin v šolske in obšolske dejavnosti. Je koordinatorica za fakultete v programu Ekošola in nacionalna koordinatorica komplementarnega programa Mladi poročevalci za okolje v Sloveniji. Od leta 2020 je stalna sodelavka ekipe Circular Change, inštituta za krožno gospodarstvo, kjer sodeluje pri pripravi krožnih strategij in uvajanju krožnih praks na različnih področjih.

 

 

 

 

 

Na svetu bi potrebovali 1,5 Zemlje, da bi zadostila vsem našim zahtevam proizvodnje in potrošnje, v Sloveniji celo 1,75 Zemlje. Prekomerno izkoriščanje naravnih virov in vplivih človekovega delovanja se kažejo v negativnih posledicah podnebnih sprememb. Naše obnašanje in delovanje moramo usmeriti v iskanje, uvajanje in izvajanje trajnostnih rešitev in praks. Eden od odgovorov je krožno gospodarstvo oziroma kroženje snovi - sistem, ki na vsakem koraku ustvarja vire s preoblikovanjem izdelkov in storitev, kjer se viri ohranjajo s kroženjem in nenehno obnovo ali prenovo. Kakšna je (lahko) vloga mladih, kako se vključujejo in kako lahko vplivajo in sooblikujejo trajnostno ter krožno prihodnost?

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta "Matematika za management" na dodiplomskem Univerzietetnem strokovnem študijskem programu Management, pri prof. dr. Ajdi Fošner. V kolikor želite prisostvovati predavanju se obrnite na nosilca predmeta.

 


16. november 2021 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo