Gostja iz prakse: Praktični vidiki reševanja pravnih sporov - odvetniški pogled

19. 1. 2022 16.30 | Fakulteta za management, Koper, predavalnica 2

gostja iz prakse 

 

Doc. dr. Maja Ovčak Kos

(odvetnica in predavateljica)

 bo študentom pripravila predavanje

PRAKTIČNI VIDIKI REŠEVANJA PRAVNIH SPOROV - ODVETNIŠKI POGLED

Predavalnica 2 | 19. januar 2022 | ob 16:30

Fakulteta za management UP

Dr. Maja Ovčak Kos je diplomirala (2003), magistrirala (2008) in doktorirala (2013) na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in je docentka za področje civilnega in gospodarskega prava, zaposlena na Univerzi v Novi Gorici in na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije. Je odvetnica, specialistka za civilno in gospodarsko pravo.

Pred tem je bila zaposlena na Vrhovnem sodišču RS. Je avtorica oz. soavtorica dveh monografij ter več znanstvenih in strokovnih prispevkov ter redna predavateljica na pravnih izobraževanjih s področja civilnega prava, prava intelektualne lastnine ter alternativnega reševanja sporov. Z navedenih pravnih področij se je usposabljala in izobraževala tudi v tujini. Med drugim je bila tudi predsednica Poravnalnega sveta za izume v delovnem razmerju pri Uradu za intelektualno lastnino RS.

Kot mediatorka od leta 2007 sodeluje v programih sodišču pridružene mediacije, zlasti pri Okrajnem sodišču v Ljubljani in na Višjem sodišču v Ljubljani, kot trenerka za izobraževanje mediatorjev pa redno sodeluje pri osnovnih in nadaljevanjih izobraževanjih mediatorjev pri Društvu mediatorjev Slovenije. Bogate izkušnje ima tudi z vzpostavljenem mediacijskih centrov.

 

Na predavanju bo gostja iz prakse izpostavila praktične vidike reševanja sporov, pri čemer bo izpostavila postopek mediacije kot ene izmed pomembnejših načinov reševanje sporov, s katero se srečuje pri delu v odvetniški pisarni.

 

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Reševanje sporov na podiplomskem študijskem programu Pravo za management, pri doc. dr. Benjamin Lesjak.


14. januar 2022 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo