Gostja iz prakse: Praktični vidiki vodenja projektne pisarne

16. 11. 2021 15.30 | Fakulteta za management, Koper, Predavalnica 6

gostja iz prakse 

 

 

mag. Jana Barba
(Vodja projektne pisarne Intereuropa d.d.)

bo pri predmetu "Management projektov" govorila o

Praktičnih vidikih vodenja projektne pisarne 

Predavalnica 6 | 16. november 2021 | ob 15:30

Fakulteta za management UP

 

Mag. Jana Barba, certificirana PMP projektna managerka, je bila v mandatnem obdobju 2008–2010 članica izvršnega odbora združenja PMI Chapter Slovenija, Ljubljana. V podjetju Intereuropa d.d. je aktivno sodelovala pri uvajanju projektnega managementa in danes vodi projektno pisarno ter izvaja razne zahtevne naloge v okviru projektnega managementa za projekte informatizacije poslovanja. Pred tem je do leta 2001 na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve sodelovala v vodstvenih timih projektov za informatizacijo poslovanja. Diplomirala je leta 1994 na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani, podiplomski študij pa je končala leta 2008 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

 

 

 

 

 

Projektna pisarna predstavlja podporo vodstvu organizacije in projektnih managerjev. A v resnici ima lahko mnogo variant. Oblika, naloge, zaposleni in njeno organizacijsko mesto se razlikujejo glede na velikost organizacije, število in vrste projektov ter stopnjo projektne organizacijske kulture. V slovenščini se uporablja izraz »projektna pisarna«, medtem ko tuji avtorji večinoma navajajo izraz project management office (PMO).

Gostja iz prakse bo predstavila praktične vidike vodenja projektne pisarne v podjetju Intereuropa, d. d. in različne naloge, s katerimi se sooča v okviru projektnega managementa za projekte informatizacije poslovanja.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta "Management projektov" na dodiplomskem Visokošolskem strokovnem študijskem programu Management, pri pred. dr. Bojanu Mevlji. V kolikor želite prisostvovati predavanju se obrnite na nosilca predmeta.

 

 


12. november 2021 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo