Gostja iz prakse: Projektno delo v lokalni skupnosti

9. 11. 2021 13.00 | Fakulteta za management, Koper, ZOOM

gostja iz prakse 

 

 

mag. Janja Jordan
(višja svetovalka za črpanje EU sredstev na Občini Krško, predsednica LAS Posavje)

bo pri predmetu "Management projektov" govorila o

Projektnem delu v lokalni skupnosti oz. občini 

ZOOM | 9. november 2021 | ob 13:00

Fakulteta za management UP

 

Mag. Janja Jordan je ekonomistka in magistrica mednarodnih in diplomatskih študij, ki trenutno opravlja delo višje svetovalke za EU sredstva v Občini Krško. Ima številna znanja in izkušnje s področja projektnega managementa in javne uprave. Kot certificirana vodja projektov je vodila različne projekte sofinancirane iz Evropskih skladov. Ukvarja se z razvojem in revitalizacijo lokalnih skupnosti kot predsednica LAS Posavje in podpredsednica komisije za urbani razvoj v skupnosti občin Slovenije.

 

 

 

 

 

Občina je osnovna lokalna skupnost, ki v okviru zakonodaje samostojno ureja in izvaja določene zakonske predpise na področjih, ki so ji dodeljena. Občino sestavlja območje enega ali več naselij, povezanih s skupnimi interesi prebivalcev. Predstavnik občine je izvoljeni župan. Njene upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge opravlja občinska uprava. V okviru občinskih uprav v okviru občin delujejo oddelki oz. tudi projektne pisarne, ki vodijo različne projekte. Projektno delo pomeni precejšnjo dodano vrednost poslovanju občin, saj uvedba le tega prispeva k preglednejšemu in racionalnejšemu vodenju projektov, s tem pa tudi k večji konkurenčnosti lokalne skupnosti. Naloge zaposlenih na teh projektih so:

  • spremljanje in sodelovanje pri oblikovanju razvojnih dokumentov na ravni države, regije in občine,
  • spremljanje politik na področju črpanja sredstev,
  • spremljanje razpisov,
  • načrtovanje in pripravljanje projektov in vse potrebne dokumentacije za prijavo na razpise,
  • iskanje projektnih partnerstev,
  • koordiniranje projektov,
  • vodenje in sodelovanje v projektnih skupinah itd.

Kako poteka delo na občinskih projektih in kakšni so izzivi dela na občinskih projektih? O vsem tem in še več nam bo spregovorila mag. Janja Jordan. Z njo se bo pri predmetu Management projektov na visokošolskem dodiplomskem študijskem programu Management, pogovarjal dr. Bojan Mevlja.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta "Management projektov" na dodiplomskem Visokošolskem strokovnem študijskem programu Management, pri pred. dr. Bojanu Mevlji. V kolikor želite prisostvovati predavanju se obrnite na nosilca predmeta.

 


3. november 2021 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo