Gostja iz prakse: Razumevanje intelektualne lastnine

7. 5. 2024 17.00 | Fakulteta za management, Koper, P10

Gostja iz prakse 

 

 

Doroteja Vozelj, univ. dipl. prav.

(podsekretarka, Urad RS za intelektualno lastnino) 

bo študentom predstavila 

Razumevanje intelektualne lastnine 

predavalnica 10 | 7. maj 2024 | ob 17:00

UP Fakulteta za management

 

Doroteja Vozelj je po izobrazbi  univ. dipl. pravnica in je na uradu pa zaposlena v Sektorju za promocijo in mednarodno sodelovanje, kjer vsakodnevno dela s strankami, sodeluje pri izvajanju različnih promocijskih aktivnosti in izvaja predavanja za različne ciljne skupine.

 

Vsebina predavanja bo zajemala kratko predstavitev urada, kaj je intelektualna lastnina (IL), pomen pravic IL, različne poti varstva, podrobneje bodo predstavljene posamezne pravice (patent, znamka, model in avtorska pravica), uveljavljanje pravic in odgovori na morebitna vprašanja.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta B2PZM Tržno pravo - izbrane teme ter B2PZM Mednarodno pogodbeno pravo na magistrskem študijskem programu Pravo za Management, pri izr. prof. dr. Andreji Primec. 

 

Vas zanima več o magistrskem študijskem programu Pravo za management? Več o programu si preberite TUKAJ.

 


15. april 2024 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo