Gostja iz prakse: Reševanje delovno-pravnih sporov z mediacijo

12. 1. 2022 16.30 | Fakulteta za management, Koper,

gostja iz prakse 

 

Metka Penko Natlačen

(vodja Centra za mediacijo pri GZS)

 bo študentom pripravila predavanje

REŠEVANJE DELOVNO-PRAVNIH SPOROV Z MEDIACIJO

Predavalnica 2 | 12. januar 2022 | ob 16:30

Fakulteta za management UP

Metka Penko Natlačen, univ. dipl. prav. s pravniškim državnim izpitom, v Pravni službi GZS deluje kot specialistka za področje individualnega in kolektivnega delovnega prava. Ima večletne delovne izkušnje v gospodarstvu, nato v sodstvu in raziskovalni dejavnosti. Kot mednarodni ekspert redno deluje v različnih projektih Evropske komisije za področje kolektivnega dogovarjanja in mirnega reševanja delovnih sporov. Aktivno deluje tudi kot sodnica porotnica na delovnem in socialnem sodišču ter kot članica strokovnih komisij za pripravo delovnopravne zakonodaje in komisij za razlago nekaterih KP dejavnosti. Pri  MDDSZ je imenovana na listo arbitrov za postopke arbitraž med sveti delavcev in delodajalci.

Metka Penko Natlačen predava in objavlja zlasti s področij individualnega in kolektivnega delovnega prava, nenasilne komunikacije, pogajalskih veščin in mirnega reševanja delovnih sporov. Je urednica in soavtorica Študije in Zbornika o mirnih načinih reševanja sporov v delovnem okolju (GZS, 2010 in 2011). V okviru GZS je soavtorica Vodnika po delovnih razmerjih (GZS, 2013) ter strokovna urednica in soavtorica Priročnika o kolektivnih pogajanjih (GZS, 2014). Kot vodja projekta Krepitev kompetenc v kolektivnem dogovarjanju je bila urednica in soavtorica zbirke Pogajalske veščine za uspešno kolektivno dogovarjanje (prvi snopič GZS, 2018, drugi snopič GZS, 2019, tretji snopič 2020, četrti snopič o Mediaciii kot načinu reševanja sporov, 2021). Objavlja tudi v reviji GZS Glas gospodarstva in je urednica strokovne revije GZS Delodajalska praksa.

Metka Penko Natlačen vodi pred kratkim ustanovljeni Center za mediacijo pri GZS, v okviru katerega deluje tudi kot mediatorka. Več o centru na tej povezavi https://centerism.gzs.si/.

 

»Prednosti nesodnega reševanja sporov z mediacijo so v praksi še vedno premalo poudarjene, še posebej delovno-pravnih, ki so zelo občutljivi«. To so besede urednice zbirke priročnikov GZS o kolektivnem dogovarjanju, gospe Metke Penko Natlačen. V okviru podiplomskega študijskega programa »Pravo za management« bo gospa Penko Natlačen v sredo, 12.1.2022, s pričetkom ob 16.30 uri, študentom spregovorila o reševanju delovno-pravnih sporov z mediacijo.

 

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Reševanje sporov na podiplomskem študijskem programu Pravo za management, pri izr. prof. dr. Elizabeti Zirnstein


14. januar 2022 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo