Gostja iz prakse: Reševanje potrošniških sporov po pravu EU

10. 3. 2021 16.30 | Fakulteta za management, Koper, na daljavo

gostja iz prakse 

 

 

Katja Plauštajner Metelko, LL.M.
(Ustavno sodišče RS)

bo študentom pripravila predavanje

REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV PO PRAVU EU

 

ZOOM | 10. marec 2021 | ob 16:30

Fakulteta za management UP

 

Katja Plauštajner Metelko, LL.M., je leta 2004 diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, nato pa leta 2005 zaključila podiplomski študij na Harvard Law School v ZDA. V času študija je sodelovala na največjem mednarodnem tekmovanju iz poznavanja prava EU, na katerem je zmagala v vlogi generalne pravobranilke. Leta 2004 je s strani Zveze društev pravnikov prejela priznanje za mlado pravnico leta.

Od januarja 2020 je zaposlena kot svetovalka v službi za analize in mednarodno sodelovanje na Ustavnem sodišču RS. Izkušnje je pridobivala tudi v tujini; tako je opravljala prakso v večji angleški odvetniški pisarni v Bruslju ter bila zaposlena kot pravna svetovalka v kabinetu slovenske generalne pravobranilke na Sodišču EU.

Opravljen ima pravosodni izpit Zvezne države New York ter izpit za sodnega tolmača za nemški jezik.

 

V svojem predavanju nam bo gostja predstavila delovanje Sodišča EU ter njegovo funkcijo. Posebno pozornost bo namenila postopku predhodnega odločanja kot mehanizmu dialoga med nacionalnimi sodišči ter Sodiščem EU. V tem okviru nam bo predstavila primer potrošniškega spora, v katerem je Sodišče EU podalo razlago Direktive EU št. 2011/83, ki ureja tudi sklepanje pogodb na daljavo.

 

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Reševanje sporov na podiplomskem študijskem programu Pravo za Management, pri izr. prof. dr. Danili Djokič. 

 


19. februar 2021 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo