Gostja iz prakse: Sodišče EU in razmerje z nacionalnimi sodišči

19. 5. 2021 13.00 | Fakulteta za management, Koper, na daljavo

gostja iz prakse 

 

 

Katja Plauštajner Metelko, LL.M.
(Ustavno sodišče RS)

bo študentom pripravila predavanje

SODIŠČE EU IN RAZMERJE Z NACIONALNIMI SODIŠČI

 

ZOOM | 19. maj 2021 | ob 13:00

Fakulteta za management UP

 

Katja Plauštajner Metelko, LL.M., je leta 2004 diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, nato pa leta 2005 zaključila podiplomski študij na Harvard Law School v ZDA. V času študija je sodelovala na največjem mednarodnem tekmovanju iz poznavanja prava EU, na katerem je zmagala v vlogi generalne pravobranilke. Leta 2004 je s strani Zveze društev pravnikov prejela priznanje za mlado pravnico leta.

Od januarja 2020 je zaposlena kot svetovalka v službi za analize in mednarodno sodelovanje na Ustavnem sodišču RS. Izkušnje je pridobivala tudi v tujini; tako je opravljala prakso v večji angleški odvetniški pisarni v Bruslju ter bila zaposlena kot pravna svetovalka v kabinetu slovenske generalne pravobranilke na Sodišču EU.

Opravljen ima pravosodni izpit Zvezne države New York ter izpit za sodnega tolmača za nemški jezik.

 

V svojem predavanju nam bo gostja predstavila pristojnosti Sodišča EU, njegovo sestavo ter delovanje. Posebno pozornost bo namenila postopku predhodnega odločanja, v okviru katerega Sodišče EU sodeluje s sodišči držav članic. Le-ta se z namenom enotne in učinkovite uporabe prava EU na Sodišče EU lahko obrnejo (včasih pa se tudi morajo) z vprašanji glede razlage in veljavnosti prava EU. Gostja bo podrobneje predstavila primer, v katerem je Sodišče EU nacionalnemu sodišču podalo razlago Direktive EU o varstvu potrošnikov.

 

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Pravni sistemi na univerzitetne dodiplomskem študijskem programu Management, pri izr. prof. dr. Danili Djokič. V kolikor želite prisostvovati predavanju se za povezavo obrnite na nosilca predmeta.

 


13. april 2021 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo