Gostji iz prakse: Trendi, izzivi in prihodnost agencijskega dela v Sloveniji

1. 4. 2021 16.25 | Fakulteta za management, Koper, na daljavo

Gostji iz prakse 

 

Kaja Nemanič

(HR managerka pri Knauf Insulation Slovenia - predstavnica uporabnika) in

Nives Orešnik

(ManPower - predstavnica agencije)

 bosta študentom pripravili predavanje

TRENDI, IZZIVI IN PRIHODNOST AGENCIJSKEGA DELA V SLOVENIJI

ZOOM | 1. april 2021 | ob 16:25

POVEZAVA DO DOGODKA

Fakulteta za management UP 

Agencijsko delo je posebna oblika dela, ki se opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi sklenjene med delavcem in agencijo za zagotavljanje dela, delavec pa delo dejansko opravlja pri uporabniku (podjetje, pri katerem delavec začasno opravlja delo). Delavec dela po navodilih in pod nadzorom uporabnika, ne pa delodajalca.

Na Katedri za pravo menimo, da je v javnosti veliko zmotnih predstav o tem, kaj sploh je agencijsko delo in kako poteka, saj mediji o agencijskem delu poročajo predvsem v primerih zlorab. Na dogodku bomo predstavili sistemski vidik ureditve agencijskega dela nasploh. Osvetlili bomo pravne, instiucionalne in organizacijske vidike agencijskega dela ter se pogovorili o trendih, izzivih in prihodnosti agencijskega dela v Sloveniji.

Pogovor bo vodila doc. dr. Katarina Krapež.

Gostovanje strokovnjakov iz prakse organizira Katedra za pravo v okviru promocije podiplomskega magistrskega študijskega programa Pravo za management. Študij je brezplačen ter poteka v popoldanskem času, 2x na teden.

 

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Pravni vidiki poslovodenja na podiplomskem študijskem programu Pravo za management, pri izr. prof. dr. Elizabeti Zirnstein.


1. april 2021 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo