Gostujoče predavanje ddr. Matjaža Muleja

23. 2. 2017 17.00 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B6

gostujoče predavanje 

 
 

ddr. Matjaža Muleja

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta 

 

  

Naslov predavanja:

ETIKA SOODVISNOSTI,
INTERDISCIPLINARNO USTVARJALNO SODELOVANJE,
SISTEMSKO RAZMIŠLJANJE IN OBNAŠANJE
 

 

 

 

 

Koper ǀ 23. februar 2017 ǀ ob 17. uri
Fakulteta za management, Trg Brolo 12, predavalnica B6 

 

O predavatelju

Ddr. Matjaž MULEJ je doktor ekonomskih znanosti (s področja teorije sistemov) in doktor managementskih znanosti (s področja inovacijskega managementa), zaslužni profesor teorije sistemov in inovacij. Deluje na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in v IRDO – Inštitutu za razvoj družbene odgovornosti. Septembra 2001 se je upokojil, ne da bi nehal sodelovati v raziskovalnem in pedagoškem procesu na več slovenskih in tujih univerzah. Je avtor dialektične teorije sistemov in teorije inovativnega poslovanja (za tranzicijske razmere). Objavljal je v +40 deželah in služboval v šestih. Objavil in (so)uredil je prek 60 knjig in zbornikov v Sloveniji, ZDA, Avstriji, Argentini, Češki, Japonski, Mehiki, Kitajski, Rusiji. Je član več mednarodnih uredniških in/ali organizacijskih odborov revij in mednarodnih konferenc. Bil je gostujoči profesor in raziskovalec v tujini 15 semestrov, med drugim na Cornell U. (kot gostujoči profesor po programu Fulbright), ZDA, in več drugih univerzah v ZDA, Mehiki, Avstriji, Kitajski, Nemčiji. Vsaj 50 nadaljnjih predavanj je imel kot posamična ali krajše obiske na več univerzah v Avstriji, Argentini, Hrvaški, nekdanji Jugoslaviji, Japonski, Kitajski, Mehiki, Nemčiji, nekdanji NDR, Rusiji, Veliki Britaniji itd. Pod njegovim mentorstvom je doslej doktoriralo 26 kandidatov in magistriralo 61. Član komisij za zagovor doktorskih disertacij je bil razen v Sloveniji še v Avstriji, Hrvaški in Španiji. Kot svetovalec s področja celovitega ravnanja v invencijsko-inovacijsko-difuzijskih procesih je bil v podjetjih, zlasti slovenskih v obdobju 1981–2015 skoraj 500-krat. Bil je tudi dekan in prorektor Univerze v Mariboru v obdobju 19972001. Od leta 2006 se intenzivno ukvarja s teorijo in aplikacijo družbene odgovornosti v okviru IRDO Inštituta za razvoj družbene odgovornosti. V registru raziskovalcev ima zapisanih prek 1.900 avtorskih postavk. Ima okrog 800 citiranosti in več tisoč bralcev z vseh celin (podatki iz ResearchGate) in letno po 5 člankov v revijah prvega ranga (s soavtorji, ker ne verjame, da je en sam avtor lahko dovolj celovit).
Najnovejša knjiga Nehajte sovražiti svoje otroke in vnuke je trilogija, slovensko nadaljevanje uredniških zbirk prispevkov v treh namenskih številkah revij Systems Research and Behavioral Science, Systems Practice and Action Research in Kybernetes ter v kvadrologiji Beyond Neoliberalism and Charity, h katerim je pritegnil prek sto soavtorjev iz prek 30 držav za teme o družbeni odgovornosti kot netehnoški inovaciji, usmerjeni k sistemskemu obnašanju. 
Matjaž Mulej je leta 2006 drugič doktoriral, prvič že leta 1977 na Ekonomski fakulteti v Zagrebu, na Fakulteti za management Univerze na Primorskem in se s tem zapisal v anale koprske fakultete kot prvi doktor znanosti in drugi na primorski univerzi. Naslov njegove disertacije je bil »Absorpcijska sposobnost tranzicijskih malih in srednjih podjetij za prenos invencij, vednosti in znanja iz raziskovalnih organizacij«.

O predavanju

Predavanje bo izvedeno na magistrskem študijskem programu Inoviranje in podjetništvo v okviru predmeta Družbeno-ekonomski vidiki inoviranja pri prof. dr. Borutu Likarju.

21. februar 2017 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo