Gostujoče predavanje dr. Ceneta Bavca

26. 2. 2016 16.30 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B5

gostujoče predavanje 

 

 

dr. Cene Bavec
zaslužni profesor Univerze na Primorskem

 

  Naslov predavanja:

IZZIVI VIRTUALNOSTI V MANAGEMENTU

 

 

Koper ǀ 26. februar 2016 ǀ ob 16.30
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B5

 

 

Dr. Cene Bavec je svojo profesionalno pot začel kot IBM sistemski inženir. Pozneje se je še enkrat pridružil evropski centrali firme IBM, kjer je vodil sodelovanje med IBM in univerzami v srednji Evropi, Rusiji in Bližnjem vzhodu. V slovenski državni upravi je opravljal različne funkcije od v. d. direktorja Centra Vlade za družbeni sistem informiranja, namestnika direktorja republiškega zavoda za statistiko, državnega podsekretarja za znanstveno in tehnološko mednarodno sodelovanje do državnega sekretarja za tehnologijo. V tem obdobju je bil tudi predsednik upravnega odbora ARNES-a in IZUM-a ter član upravnega odbora Evropskega foruma o informacijski družbi. Do leta 2001 je bil član Izvršilnega odbora Evropskega foruma o informacijski družbi, še vedno pa je član Izvršilnega odbora društva Slovenska akademija za management.
Leta 2001 je kot član vladne delovne skupine sodeloval pri ustanovitvi Univerze na Primorskem, bil je dekan Visoke šole za management Koper (zdaj Fakultete za management Univerze na Primorskem). Leta 2013 se je kot profesor na matični fakulteti – Fakulteti za management – tudi upokojil. Svoje znanje in izkušnje je prenašal študentom tudi na drugih članicah Univerze na Primorskem (na FAMNIT in na Pedagoški fakulteti), predaval pa je tudi na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani. Njegov pedagoški in znanstveni interes so predvsem management informacijskih tehnologij ter splošni management in teorija organizacije. Njegov znanstveno-strokovni opus obsega številne domače in tuje objave.

 

Vedno bolj postaja jasno, da sveta ne moremo deliti na realnega in virtualnega, kajti kombinacija obeh svetov tvori naš realni svet, v katerem živimo. Nova organizacijska paradigma virtualnih organizacij se odraža v izjemni organizacijski prilagodljivosti, zunanjem izvajanju dejavnosti in globalizaciji. 

 

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Management virtualnih organizacij pri izr. prof. dr. Klemnu Kavčiču.

24. februar 2016 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo