Gostujoče predavanje izr. prof. dr. Çağrıja Buluta

9. 1. 2018 | Fakulteta za management, Koper, Škofja Loka

Gost UP 

  

 

izr. prof. dr. Çağrı Bulut

Univerza Yasar, Turčija

 

Gostujočega predavatelja bomo na Fakulteti za management gostili v okviru projekta
GOST UP – Gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na Univerzi na Primorskem

 

Fakulteta za management ǀ Koper, Škofja Loka ǀ 8.–12. januar 2018

 

Gostujoči predavatelj bo predaval:

v torek, 9. 1. 2018, ob 13. uri v B3 (Koper)
Strategic Management for Innovation
pri predmetu Management (izr. prof. dr. Maja Meško)


v torek, 9. 1. 2018, ob 16.30 v B2 (Koper)
Corporate Social Entrepreneurship and CSR Performance
pri predmetu Zeleno gospodarstvo (prof. dr. Roberto Biloslavo)


v sredo, 10. 1. 2018, ob 16.30 v P2 (Škofja Loka)
Intrapreneurship and Employee Attitudes
pri predmetu Management in organizacija (prof. dr. Mirko Markič)


v četrtek, 11. 1. 2018, ob 16.30 v B5 (Koper)
Transforming the qualitative results into quantitative variables: Scale Development and Factor Analysis
pri predmetu Raziskovanje v managementu (prof. dr. Anita Trnavčevič)


v petek, 12. 1. 2018, ob 8.30 v B3 (Koper)
Strategy Implementation through Strategic Orientations
pri predmetu Management (pred. dr. Bojan Mevlja)

 

 

VLJUDNO VABLJENI!

O predavatelju

Dr. Çağrı Bulut je izredni profesor za področje managementa na Univerzi Yasar v Turčiji. Pred tem je v okviru podoktorskega študija kot ekonomist sodeloval v projektu CountrySTAT pod okriljem Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo v Rimu. Objavil je številne prispevke s področja strateškega upravljanja inovacij in podjetništva. V svojih raziskavah se osredotoča na konkurenčnost, strateške usmeritve organizacij na področju kulture in uspešnost podjetja, družbene in tehnološke inovacije, podjetništvo in upravljanje intelektualnega kapitala. Poleg mentoriranja doktorskim študentom kot gotujoči predavatelj pogosto gostuje na univerzah po Evropi, npr. v Italiji, na Portugalskem, v Sloveniji (tudi na naši fakulteti), v Latviji in Nemčiji. Sodeloval je tudi pri številnih projektih, ki jih je financirala Evropska unija,  Znanstveni in tehnološki raziskovalni svet Turčije (TUBITAK) in ISI-FRAUNHOFER (Nemčija). Je član različnih komisij, povezanih s podjetništvom, na TUBITAK, član sveta ministrstva za znanost, tehnologijo in industrijo Turčije, predstavnik Turčije v OECD in številnih drugih organizacijah, ki podpirajo podjetništvo. Tri leta je bil sourednik znanstvene revije Yasar University Journal, poleg tega pa tudi recenzent in član uredniškega odbora v uglednih poslovnih revijah. Dr. Bulut je direktor Fakultete za podiplomski študij s področja družbenih ved na Univerzi Yasar, član združenja Egejskih mladih podjetnikov (EGIAD) in ambasador Akademije za management, Oddelek za podjetništvo v Turčiji.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

          

5. januar 2018 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo