Gostujoče predavanje: Praktični vidiki patentnega varstva

21. 5. 2019 16.30 | ŠOUP | Čevljarska ulica 27 | Koper

gostujoče predavanje 

 

 

ALOJZ BARLIČ,
Urad RS za intelektualno lastnino

   

 

UP FM v sodelovanju s ŠOUP in Centrom za razvoj in prenos znanja UP predstavlja predavanje z naslovom:

PRAKTIČNI VIDIKI PATENTNEGA VARSTVA 

 

 

Koper | 21. maj 2019 | ob 16.30 uri
ŠOUP | Čevljarska ulica 27 | Koper

Dogodek organizira Katedra za pravo, v okviru promocije vpisa na magistrski študijski program Pravo za management.

 

VLJUDNO VABLJENI! 

 

Alojz Barlič, Urad RS za intelektualno lastnino.

 

Učinkovita patentna zaščita je predpogoj za stimuliranje inovacije in s tem za napredek in razvoj družbe. Zaradi hitrega tehnološkega napredka in globalizacije družbe postaja patentni sistem vse bolj kompleksen pojem. Da bi se izognili zapletom pri vlaganju patenta in izbrali optimalno pot pri postopku patentne prijave je potrebno poznavanje osnove patentnega prava. Na predavanju bomo spoznali faze in stroške postopka patentne prijave, se seznanili z razlikami med patenti na nacionalni ravni, na ravni Evrope in na mednarodni ravni ter preko praktičnih primerov ugotovili kaj je pravzaprav primerna vsebina patentne prijave, kje poiskati podatke o že obstoječih patentih, kakšne pravice nam patent prinaša in kako jih ustrezno zaščitimo.

Predavanje bo izvedeno v okviru cikla predavanj na temo intelektualne lastnine, ki ga organizira Center za razvoj in prenos znanja Univerze na Primorskem v sodelovanju s Katedro za pravo UP FM.

 

 

7. maj 2019 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo