Informativni dan za podiplomski študij

28. 8. 2018 17.00 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, kreativna učilnica

informativni dan FM

 

 

Vas zanima študij
managementaekonomije in financ, inoviranja in podjetništva,
managementa trajnostnega razvojaprava za management ali politologije?

 

Vabljeni na   

INFORMATIVNI DAN FAKULTETE ZA MANAGEMENT
ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ 

  

Koper ǀ 28. avgust 2018 ǀ ob 17. uri
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ kreativna učilnica

 

 

 

O podiplomskih študijskih programih

Magistrski študijski program Management (tudi v angleščini) je namenjen vsem, ki želite vpeljati nove metode načrtovanja, organiziranja, vodenja in obvladovanja ter pridobiti nova znanja na področju managementa; vsem, ki želite z dobrim znanjem in uspešnim vodenjem prispevati k rasti gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest ter se postaviti ob bok mednarodni konkurenci; pa tudi vsem ambicioznim posameznikom, ki potrebujejo ustrezna praktična znanja in veščine za uresničitev svoje poslovne vizije.

Magistrski študijski program Ekonomija in finance (program v angleščini izvajamo skupaj z Moskovsko šolo ekonomike Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova in omogoča pridobitev dvojne diplome) je namenjen vsem, ki načrtujete in izvajate strateške in operativne razvojne scenarije podjetij; vsem, ki izvajate ekonomske analize za potrebe strateškega razvoja podjetja; in vsem, ki znate prepoznati priložnosti in nevarnosti ekonomskega, poslovnega in institucionalnega okolja ter se primerno odzvati.

Magistrski študijski program Management trajnostnega razvoja je namenjen vsem, ki verjamete, da je z znanjem in ustreznimi vrednotami mogoče pozitivno spremeniti okolje, v katerem delate in živite; vsem, ki želite aktivno delovati pri usmerjanju politike organizacij in države do vprašanj trajnostnega razvoja okolja, družbe in gospodarstva, ter vsem, ki se profesionalno ukvarjate z okoljskimi, prostorskimi, socialnimi in razvojnimi komponentami v družbi.

Magistrski študijski program Pravo za management je namenjen vsem, ki želite svoje managersko ali ekonomsko znanje nadgraditi s poznavanjem pravnih vidikov poslovanja in odločanja; vsem, ki se zavedate, da je razumevanje mednarodnega pogodbenega prava, finančnega in bilančnega prava, pravne ureditve upravljanja s kadri, gospodarskega prava in drugih pravnih vsebin pomembno za učinkovito upravljanje in vodenje organizacij; in tudi vsem, ki učenje o pravnih okvirih delovanja v gospodarstvu in javnem sektorju jemljete kot priložnost za profesionalno rast in razvoj.

Magistrski študijski program Inoviranje in podjetništvo je namenjen vsem, ki želite pridobiti ustrezna znanja za ustanovitev lastnega podjetja; podjetnikom, ki želijo svoja znanja nadgraditi z novimi, svežimi prostopi in prijemi za povečanje poslovne uspešnosti; praktiom, ki želijo v ustaljenih organizacijah spodbujati inovativnost, kreativnost in povečati inovacijsko uspešnost.

Magistrski študijski program Politologija (program v angleščini izvajamo skupaj z Moskovsko državno univerzo M. V. Lomonosova in omogoča pridobitev dvojne diplome) je namenjen samostojnim mladim osebam, ki ste željne novih znanj in drugačnih videnj ter interpretacij sveta – vključno z dejavnim življenjem; tistim, ki ste pripravljeni resno poprijeti in delati: tako pri študiju v ožjem pomenu besede kot tudi skupnostno delovati s svojimi kolegi in kolegicami ter profesorskim kadrom; zlasti pa tistim, ki ste naveličani dosedanjih akademskih prijemov ter se zavedate, da sta dolgčas in splošna družbena nezainteresiranost resen problem.

Doktorski študijski program Management je namenjen tistim, ki želite svoje specifično znanje nadgrajevati. Poleg najsodobnejših in aktualnih znanj s področja managementa, ekonomskih in poslovnih, pravnih ter drugih družboslovnih ved omogoča pridobitev specializiranih znanj, ki so ključna za vodenje in poslovanje organizacij na globalnem trgu. Poseben poudarek je na individualnem raziskovalnem delu, spodbujanju samostojnega raziskovalnega in strokovnega dela s področja managementa.

Oglejte se tudi predstavitveno brošuro o magistrskih študijskih programih.

 

Prvi prijavni rok se izteče 31. avgusta 2018.

Več informacij o tem:

 

Vabljeni na Fakulteto za management po nova znanja!

 

22. junij 2018 | FM

Družbena omrežja

Kazalo