Izkušeni v nove paradigme

20. 1. 2021 9.00 | Fakulteta za management, Koper, na daljavo

Interreg - NUVOLAK2 

 

 

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) v sodelovanju z Organom upravljanja Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020

Avtonomno deželo Furlanija Julijska krajina,

Fakulteto za Management - vodilnim partnerjem projekta NUVOLAK 2 in

partnerjem Ecipa Nordest

organizira

LETNI PROGRAMSKI DOGODEK Z NASLOVOM

 

IZKUŠENI V NOVE PARADIGME

 

Na daljavo | 20. januar 2020 | ob 9:00

Fakulteta za management UP

 

Zaradi izjemnih preteklih dosežkov in odlično izvedbo projektov čezmejnega sodelovanja na programu Interreg ITA-SLO s projekti Nuvolak in Nuvolak2, smo na UP Fakulteti za management sprejeli izjemno čast, da kot soorganizator pristopimo k organizaciji letnega komunikacijskega dogodka ob zaključku programa Interreg 2013-2020 na osi 1b - Inovativnosti. 

Dobra praksa, ki ji sledijo, je bila letošnja izvedba dogodka FestiNNO. Na dogodku bomo med drugim prispevali k oblikovanju programskih izhodišč novega programskega obdobja. 

Dogodek bo potekal v treh sklopih: po uvodnih besedah predstavnikov sodelujočih držav in programa, bodo projektni partnerji predstavili 4 projekte iz Programa Interreg IT-SI 2014-2020 ter enega iz transnacionalnega programa ALPSKI PROSTOR – vsi s področja spodbujanja inovacijskih zmogljivosti, v tretjem sklopu bo potekala vodena razprava, v katero se bo lahko vključila širša strokovna in splošna javnost ter oblikovani povzetki celotnega dogodka.

Dogodek bo namenjen tako institucijam, ki sodelujejo v čezmejnih projektih ali se v sodelovanje želijo vključiti kot tistim, ki ustvarjajo pogoje za spodbujanje inovacijskih zmogljivosti. Letni dogodek bo hkrati demonstracija izvedene prakse, ki jo je v okviru projekta NUVOLAK 2 razvilo projektno partnerstvo: http://www.inno.si/festinno/


24. december 2020 | FM | Konference

Družbena omrežja

Kazalo