Izlet v delovno okolje dveh izbranih podjetij

17. 5. 2017 9.30 | Izola

  obisk podjetij

 

 

V okviru predavanja pri predmetu

PODJETNIŠKI PROJEKT 

bo za študente
visokošolskega strokovnega in univerzitetnega študijskega programa Management 
v Kopru

organiziran

OBISK PODJETIJ K.M.K. Box d.o.o. in DROGE KOLINSKA d.d.

  

Izola ǀ 17. maj 2017 ǀ ob 9.30 in 12.00 uri

 

 

Obisk podjetij je organiziran v okviru predmeta Podjetniški projekt pri doc. dr. Tini Bratkovič Kregar in prof. dr. Mitji Ruzzierju (Katedra za podjetništvo) ter v sodelovanju z UP Kariernim centrom.

 

16. maj 2017 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo